Tab & Vind
DATS

Tab & Vind

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Tab & Vind

Organisation: DATS - Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Formål: At udvikle et dramapædagogisk forløb og skabe et teaterundervisningsforløb, hvor fokus er rettet mod elevernes mentale velvære

Målgruppe: sårbare børn og unge

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume 

Pilotprojektet Tab & Vind har forløbet fra september 2018 til juni 2019. Projektet er struktureret som et forebyggelsesforløb for sårbare børn og unge i alderen 10 – 12 år, svarende til 4. – 6. Klasse. Vi har arbejdet med den samme gruppe børn igennem hele forløbet. Forløbet har været struktureret som en ugentlig aktivitet, hvor børnene er blevet undervist.

Igennem hele projektet har vi arbejdet målrettet mod at udvikle nye metoder til at arbejde med, styrke og forbedre sårbare børns mentale velvære. Vi har holdt fokus på at fremme børnenes mentale sundhed, sociale trivsel og udvikle deres generelle livskompetencer i form at social intelligens, selvværd og selvtillid, tillid til fællesskabet og modet til at sætte sig selv ’i spil’.

Målet har været at udvikle børnenes personlige ressourcer og kunnen inde for alle 7 kompetence-kroge. Vi kan konkludere, at forløbet har givet børnene en højnet følelse af selvtillid, tro på egne evner og mod på at indgå i sociale fællesskaber, ud fra en forståelse af, hvordan de navigerer i og aflæser situationer. Vigtigst er en lyst til at bruge deres krop og sætte sig selv i spil sammen med andre, ud fra en permanent forankret tro på sig selv.

Tab & Vind har potentiale til at blive overført i en integrationskontekst. 

Erfaringer

Ved projektets begyndelse var vi hovedsageligt orienteret mod at styrke den mentale velvære for overvægtige børn. Men da projektet skulle starte, fik vi henvendelser fra forældre, sundhedsplejersker, skolelærere mm. ang. børn, der led under flere forskellige udfordringer, mentale såvel som fysiske. Da vi hele tiden har haft som målsætning, at vi ikke ville strukturere projektet som et vægttabsforløb, men snarere som et forløb med fokus på styrkelse af mental sundhed, som det primære, valgte vi, at vi ikke ville definere den grad af sårbarhed, som de deltagende børn skulle have. Vi ville altså ikke gøre os til herrer over, hvornår et barn var overvægtigt, tilpas sårbart, udfordret eller lig. Dette gav projektet en unik mulighed for at teste metoden af på mange forskellige former for sårbarhed og udfordringer, for den mentale sundhed ved børn i alderen 10 – 12 år. Derfor er den afsluttende forløbsmodel og den grundlæggende metode, vi har udviklet, både stærk og overførbar på mange forskellige målgrupper. Dette gavner både det videre arbejde med udbredelse og ligeledes projektets relevans og anvendelighed fremover.

Fælles for alle børnene er, at de selv og deres forældrene bekræfter en væsentlig udvikling. Her er det bemærkelsesværdigt, at børnene hver især har udviklet sig på de områder, hvor de var usikre og mentalt sårbare, selvom de alle har fulgt det samme forløb.

Børnene har her udviklet en fantastisk evne til at åbne op og tale ærligt om, hvordan de har det, hvad der fylder i deres verden lige nu, hvad der er svært, og hvad der gør dem glade mm. Vi oplevede, at det var lige så udfordrende for dem at tale om deres usikkerheder, som om de ting de rent faktisk var stolte af og havde det godt med.

Gode råd

Den afsluttende evalueringsrapport er i øjeblikket under udarbejdelse og vil blive sendt til Dansk Folkeoplysningssamråd, så snart den er færdig. Herning Kommune har ligeledes udvist stor interesse i at implementere Tab & Vind som et valgfag i skolerne eller gentage forløbet flere steder i kommunen. De afventer ligeledes evalueringsrapporten, som vil blive sendt til alle interesserede parter, og ligeledes offentliggjort på DATS hjemmeside.

DATS arbejder i øjeblikket på at udbyde Tab&Vind projektet på nationalt plan til alle deres medlemsforeninger. I samarbejde med underviserne bag pilotprojektet har de udviklet et kursusforløb, der skal sikre kvalitet, når det gennemføres af andre foreninger.