Tinget. Stedet hvor nye og gamle danskere mødes
Dialog på tværs

Tinget. Stedet hvor nye og gamle danskere mødes

Redaktionel dato: 16. marts 2023

Om projektet

Projekttitel: Tinget. Stedet hvor nye og gamle danskere mødes for at løse deres problemer med hinanden.

Organisation: Dialog på Tværs

Formål: At udvikle et dialogskabende og demokratiserende online mødeforum indenfor integration

Målgruppe: Folk, som havde en specifik interesse i det konkrete emne, samt folk med åbenhed og interesse for dialog og integration.

Projektperiode: 2021

Kort resume

Tinget er et alternativ til den uforsonlige integrationsdebat med vægt på at opnå en mere forsonlig, indlevet og oplysende samtale fri af den negative politiske diskurs. Dialog på Tværs afviklede 8 online Tingmøder af 2 timer om emner som "Hvor dansk skal man være for at kalde sig selv dansker? "Hvordan kan vi hygge/feste sammen, når nogle elsker alkohol og andre ikke vil røre det?” Beduinlejre og andre besøgskulturer på sygehuset", "Skal uddannelsessteder have bede/stillerum?”

I den første time dykkede Tinget ned i emner via interviews af aktører, der har personlig erfaring el. faglig viden om emnet, fx pårørende, en rektor, en der ønsker at bede offentligt osv. I den anden time var der samtale og debat på tværs. I slutfasen blev det tilstræbt at Tinget kom frem til anbefalinger, som kunne gives videre, og som blev publiceres i kort format via SoMe.

Erfaringer

Det har været meget mere tidskrævende end forventet. Men skiftende praktikanter fra jobcenter og kandidatuddannelse har fået det til at hænge sammen. Da Dialog på Tværs ændrede konceptet fra at være mere målrettet samfundsemner og invitere kendte/eksperter ind, blev der større interesse for Tinget. Replay af de sidste to møder er efterspurgt. Forskere, klummeskribenter og integrationsråd har deltaget uden at være inviteret specielt ind.

Gode råd

Vær opmærksom på, at det tager meget længere tid end man tror at vinkle et emne og skabe en rød tråd i et kompliceret emne. Men brug den tid! Derudover skal man huske at indsnævre emnet til det enkelte møde Jo mere, jo bedre. Hvis emnet er for bredt og ukonkret, bliver udbyttet mindre og det er sværere at samle debatten. Tro på jer selv. Vær tro over for jeres ide - og glem alle de kritiske røster inden i jer selv. Træn facilitatorrollen og træk på andres erfaringer.