Tværetniske samtalesaloner
Dialog på Tværs

Tværetniske samtalesaloner

Redaktionel dato: 5. februar 2021

Om projektet

Projekttitel: Tværetniske samtalesaloner

Organisation: Dialog på Tværs

Formål: At udvikle øvelses- og procesorienteret undervisningsmateriale, som modvirker fremmedhed, berøringsangst, fordomme og vanskeligheder ved kulturforskelle.

Målgruppe: Studerende på socialfaglige uddannelser med hhv. dansk og anden etnisk baggrund,  internationale studerende med langvarig forpligtelse til DK, og etniske danskere med begrænset erfaring i at være sammen med folk med anden etnisk baggrund.

Projektperiode: 2019-2021

Kort resume

Projektet har haft til formål at udvikle øvelses- og procesorienteret undervisningsmateriale, som modvirker fremmedhed, berøringsangst, fordomme, vanskeligheder ved kulturforskelle med fokus på at "gamle" og "nye" danskere er i stand til at være sammen i gensidige og lærerige møder (primært unge).

Det har baggrund i et ønske om at modvirke den tendens til opsplitning i vores samfund, så fx børn og unge i skoler, gymnasier og på videregående uddannelser, grupperer sig i "danske-" og "indvandrergrupper".

Der er afholdt ca. 20 samtalesaloner og dialog-cafeer med i alt ca. 32 deltagere både som fysiske og online møder. Det har været godt at kunne prøve nogle forskellige ideer af , med blandt andet emner så som min familie, ophav, værdier, majoritets/minoritetsrollen, og den ensidige fortælling om "de andre", andetgørelse, tro, integrationsbegrebet osv. Projektet har skabt plads til snakke på tværs deltagere i mellem og ud fra øvelser/skabeloner, og små oplæg og opsamlinger fra facilitatoren. Der har været god respons fra deltagere:

Mads, gymnasieelev siger: ”Det var megafedt. Det interessante var at ved at tale sammen om det, så ændrede min fordom om somalierne sig, så deres måde blev til noget spændende og lærerigt. Hvor er vi forskellige, og hvor er vi ens!"

”Khadija, gymnasieelev siger: "Jeg tænker mere åbent på verden omkring mig efter at have været med i dialog cafeer. Jeg får mere indsigt i tingene end når jeg kun omgås folk, der ligner mig, har samme religion, osv. Nu tænker jeg mig mere om, før jeg dømmer nogen. Det er ved hjælp af dialog, at man kan ændre den måde, man tænker på."

Konkret er der udviklet 12 - 14 øvelser, oplæg m.m., som bruges i det videre arbejde. Dialog cafeerne fortsætter i Dialog på Tværs - og hos or Røde Kors, med flere.

Erfaringer

Projektet har medført, at Dialog på Tværs har fået fornyet tro på deres eget arbejde, og erfaret, at de har fat i noget vigtigt - noget, som rammer en central problematik i vores samfund - og som kan skabe en masse merværdi - når folk ellers har mod på at gå dialog med hinanden. 

De har  også lært, at det ikke er nemt at få folk med. Dialog - når det virkelig flytter noget - kræver noget af folk, og det er man ikke altid parat til at levere. 

Gode Råd

Erfaringer og øvelser er indgået i en bog, som Karen Nørskov har skrevet og Dialog på Tværs netop har udgivet. Bogen "Vi skal turde" kan købes her.