Vanebryderne – det handler om din sundhed
LOF

Vanebryderne – det handler om din sundhed

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Vanebryderne - det handler om din sundhed

Organisation: LOF

Formål: at højne borgernes sundhed og trivsel ved at koble fællesskaber, oplysning og forskellige motions og madaktiviteter

Målgrupper:

1: Borgere med overvægt og inaktivitet som sundhedsudfordringer

2: Kommunernes sundhedscentre

3. LOF-afdelinger i forhold til partnerskaber og nye tilrettelæggelsesformer 

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume

Vores mål var at udvikle Vanebryderforløb, som et samarbejde mellem LOF skoler og udvalgte kommuner som brobygning i forhold til at højne borgernes sundhed og trivsel ved at koble fællesskaber, oplysning og forskellige motions og madaktiviteter. Det færdige koncept består et intromøde - ofte koblet med et større foredrag med sundhed som emne. Efterfølgende et kursusforløb med 9 mødegang ä 3 timer med tre fokusområder - den mentale vanebryder del, måltider/groft og grønt og forskellige motionsaktiviteter. I forløbet er der fokus på at inddrage diætiststøtte fra de pågældende kommuner.

Følgende materiale er udarbejdet og afprøvet.

  1. Materiale til dialog- og samskabelsesmøde med kommuner og patientforeninger.
  2. Markedsføringsindsats rettet mod særlige målgrupper med fx inspirationsvideo til Facebook kampagne.
  3. Deltagermateriale med hjemmeside, digitalt og trykt katalog samt kursus- og opskrifthæfte.
  4. Koncept og undervisermateriale til 9 mødegange – nu samlet på en lukket ”site” med adgangskode.

Vi forventede et udbytte for deltagerne om mere viden og støtte til at komme i gang med at ændre sundhedsvaner ud fra deres egne ønsker og mål. At de fik inspiration og konkret mulighed for at komme i bedre form. Fokus på viden om det sunde hverdagsmad. Konkret sparring og inspiration til at tabe sig. Vores evaluering har vist stort tilfredshed med hele forløbet. Det individuelle udbytte viste det samme. Et markant løft for en stor del af deltagerne.

Erfaringer

 Vi har været positivt overrasket over engagement fra skoleledere og undervisere fra de lokale LOF skoler. Dette projekt har i høj grad været et læringsprojekt ud i partnerskaber og markedsføring til særlige målgrupper. Underviserne udtaler at de ser et undervisningskoncept, som er let at arbejde med og tilpasse efter egne undervisnings kompetencer og lokale forhold. De ser det også som en mulighed for at erhverve helt nye kompetencer.

Gode råd

Det kræver stor faglighed inden for emnet i forhold til konceptudvikling. Det kræver tid til afholdes af et til flere dialog-møder med samarbejdspartnere. Projektledelse og styring er vigtig. Tæt sparring og kommunikation med de deltagende skoler og undervisere.