Fra skoletræt til svendebrev

Fra skoletræt til svendebrev

Redaktionel dato: 13. marts 2024

Emmelie var skoletræt i folkeskolen, men efter et år på Vittrup Fri Fagskole, fik hun modet og motivationen til at vælge en uddannelse, som ikke mange kvinder vælger.

Foto af Emmelie

Af Eva Ferré Winkel

Det var svært for Emmelie at finde motivationen for skolearbejdet i folkeskolen, og hun havde brug for en ny skole med en anden slags undervisning for at genfinde gejsten for at lære og uddanne sig.  

”Jeg var mega skoletræt i slutningen af folkeskoletiden. Min mor fandt i samarbejde med min sagsbehandler i kommunen ud af, at et år på en fri fagskole måske ville være en god løsning for mig,” fortæller Emmelie.

Emmelie startede på Vittrup Fri Fagskole, og her var det de praktiske fag, der gjorde hende i stand til at komme igennem de boglige fag.

”Jeg havde undervisning i matematik og dansk, men jeg skulle også en vælge en linje. Jeg fik lov til at prøve nogle forskellige linjer, fordi jeg var i tvivl om, hvad der var det rigtige for mig. Jeg endte med at vælge linjen Håndværk og Erhverv,” fortæller Emmelie.

Bor på skolen

Vittrup Fri Fagskole er et tilbud til unge, der har brug for en ekstra chance i livet. Her bor unge voksne sammen og lærer gennem både boglige og praktiske fag.

Vittrup Fri Fagskole er en af landets 14 frie fagskoler og spørger man forstander, Casper Nellemann, er det en stor fordel af skolens elever også bor på skolen.

”Jeg plejer at beskrive skolen som en slags efterskole for unge voksne. Fuldstændig ligesom på efterskoler, bor de unge her på skolen, og på den måde kan de få en ekstra chance i livet til at starte forfra og få succes med voksenlivet. Det, der især gør os anderledes end efterskolerne, er, at på frie fagskoler skal mindst 33 procent af undervisningen være praktisk,” siger Casper Nellemann.

Med mindst en tredjedel praktisk undervisning, retter skolen sig også mod praktiske erhverv, uddannelser og job. Nogle elever vælger at arbejde frem imod afsluttende, boglige eksamener, mens andre udelukkende har praktisk undervisning.

Elever skal kunne spejle sig

For forstander, Casper Nellemann, er det vigtigt, at elevernes diversitet bliver genspejlet i lærerne. Forskellige elever kræver forskellig hjælp og støtte, mener han.

”Vores lærere er håndværkere, lærere og pædagoger. De kan byde ind med forskellige ting, når vi arbejder med elevens udvikling. Hvis den ene tilgang ikke slår til, må vi prøve noget andet. Det er netop også fleksibiliteten, der gør, at eleven trives her. Det kan virke kaotisk, men det hele samler sig når eleven begynder at trives,” siger Casper Nellemann

Den indgangsvinkel til at hjælpe eleverne, har Emmelie også nydt godt af.

”Da jeg var ved at være færdig med min uddannelse på Vittrup Fri Fagskole og skulle søge videre, overvejede jeg tre forskellige uddannelser. Det fortalte jeg min lærer, som arrangerede, at jeg kunne komme ud at se uddannelserne. Det endte med, at jeg valgte at blive lastbilchauffør hos AMU Nordjylland, hvor jeg blev færdiguddannet i november 2023,” siger Emmelie.

Faglige kompetencer og hobbyer

På Vittrup Fri Fagskole er der unge med alle type af udfordringer, og derfor er der fokus på mere end kun at forlade skolen med stærkere faglige kompetencer.

”Vi skal give de unge mennesker den bedste chance for ikke bare at klare en uddannelse, men at klare livet. Derfor er det også vigtigt for os, at de ikke kun afprøve interesser, som forhåbentligt kan blive til deres fremtidige uddannelse eller profession, men at de også finder nogle gode hobbyer,” siger forstander, Casper Nellemann.

Og der er rig mulighed for at afprøve nye ting på skolen, men det er også vigtigt, at de unge lykkes med de ting, de forsøger. Derfor bruger lærerne på Vittrup Fri Fagskole det, de selv kalder 90 procent-reglen. Det er skal være 90 procent sandsynlighed for, at eleven lykkes med det projekt, de gerne vil prøve af. Hvis der ikke er det, er projektet for ambitiøst og forventninger må i første omgang skrues lidt ned.

”Det er vigtigt, at den unge oplever en masse små sejre. Derfor siger vi kun ja til projekter, hvor der er en god chance for, at det vil lykkes for eleven. Når ét projekt er lykkedes, kan de stille og roligt skrue forventningsniveauet op,” siger Casper Nellemann.

Og succeshistorier er der nok af på Vittrup Fri Fagskole. Faktisk har lærere lavet en mindevæg, hvor de har klistret artikler om tidligere elever op.

”Det er meningsfuldt arbejde, men nogle dage er det hårdt arbejde. Så kan vi gå forbi mindevæggen og blive mindet om hvor fedt et arbejde, det er og hvor vigtigt det er, at vi tager kampen op,” siger Casper Nellemann.

NY SERIE: Et springbræt til en lysere fremtid

I en ny serie "Et springbræt til en lysere fremtid" kan I møde en række unge mennesker, der har kæmpet for at finde den rette vej videre i tilværelsen. Et forløb på en folkeoplysende skole var den trædesten, de havde brug for.

Over 40.000 unge under 25 år har hverken en ungdomsuddannelse eller er i job. En del af dem kæmper med andre ting end job og uddannelse – blandt andet psykisk sygdom og misbrug. Det er en stor udfordring for samfundet, men også for den enkelte unge.

Det store spørgsmål er, hvordan de unge bedst hjælpes videre. Det har politikere forsøgt at finde løsninger på i årevis, og den nuværende regering er ingen undtagelse.

I DFS’ nye publikation kan du læse mere om skoletilbuddene og de unge, som skolerne har hjulpet. Pjecen viser, hvor forskellige skoleformerne er, hvilket er vigtigt, da der ikke findes en one-size-fits-all-løsning. Hver især skal de unge have det tilbud, der lige netop passer til dem.