Amatørkulturens foreninger for fremtiden
AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Amatørkulturens foreninger for fremtiden

Redaktionel dato: 9. marts 2023

Om projektet

Projekttitel: Amatørkulturens foreninger for fremtiden

Organisation: AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Formål: At ruste de frivillige i amatørforeningerne til at tackle det stadigt mere omfattende administrative arbejde.

Målgruppe: frivillige i organisationen

Projektperiode: 2021

Kort resume

Projektet "Amatørforeninger for fremtiden" blev iværksat på baggrund af erfaringer fra corona-pandemien, der synliggjorde svaghederne i det administrative og organisatoriske foreningsarbejde i amatørkulturen og satte fokus på digitale løsninger.

I løbet af sommeren 2021 var AKKS, som et led i en større satsning, påbegyndt etableringen af en foreningsguide knyttet til AKKS hjemmeside med skabeloner til kontrakter og budgetter, samt information og vejledning omkring bank, udfyldelse af børneattester, GDPR m.m. Målet var og er stadig, at ruste de frivillige i amatørforeningerne til at tackle det stadigt mere omfattende administrative arbejde.

Det stod dog hurtigt klart, at de tunge informationer i foreningsguiden ikke kunne stå alene og formålet med indeværende projekt var derfor at supplere det "tørre" indhold med et pædagogisk og kreativt design og en serie korte videoer, der skal hjælpe brugerne med at finde vej gennem guiden og forstå indholdet. Projektet blev gennemført efter planen i løbet af 2022 og i dag sidder AKKS tilbage med en velfungerende online foreningsguide med kreative illustrationer samt 7 spritnye videoer.

Foreningsguiden er ikke forbeholdt medlemmer af AKKS, men kan anvendes af alle, herunder de som ikke er foreningsorganiserede. Vi planlægger derfor også at udsende information om guiden til landets kommuner, så de kan sprede den til deres kulturelle foreninger.

 

Erfaringer

Det tog tid at finde formen på grafikken og videoerne. Grafikken har fået karakter af små vignetter/tegninger udarbejdet af "Sketchy Banana", et professionelt firma, mens de 7 videoer er udarbejdet af amatører fra skuespil, instruktion til optagelse og klipning. Valget af amatører er sket ud fra en ide om at bruge kreativiteten i amatørkulturen og samtidig holde udgiftsniveauet nede. 

Det lykkedes, men det tog mere tid og flere ressourcer end først antaget. Det har været et godt projekt i forhold til at styrke samarbejdet mellem de deltagerne amatører, men den egentlige læring opstår først når foreningsmedlemmerne bruger guiden. Her er målet at gøre det administrative arbejde lettere for foreningerne, så de kan koncentrere sig om deres folkeoplysende aktiviteter.

 

Gode råd

Det har givet rigtig god mening for os at kombinere det tunge stof i foreningsguiden med et design, et "sprog" og en kreativitet, som vores medlemmer kan genkende. Det har gjort noget "tungt" lettere og knap så uoverskueligt.