Blandet læring og FVU/OBU i folkeoplysningen
Randers Daghøjskole

Blandet læring og FVU/OBU i folkeoplysningen

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Blandet læring og FVU/OBU i folkeoplysningen

Organisation: Randers Daghøjskole

Formål: At udvikle et koncept for understøttelse af blended learning i FVU og OBU med en folkeoplysende tilgang, med det sigte at flere i målgruppen opnår basale læse-, skrive- og matematikkompetencer

Målgruppe: Personer i målgruppen for FVU/OBU, som oplever hindringer ift. kursusforløb, der kræver fysisk tilstedeværelse i hele forløbet

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume

På Daghøjskolen i Randers så de, at en del af deres kursister i FVU og OBU i kortere eller længere perioder afbryder deres forløb pga. midlertidige ansættelser. Deres kursister er ofte ledige jobparate kontakthjælpsmodtagere, som ryger ind og ud af ansættelser, men ikke formår at fastholde et job pga. manglende basale kompetencer. Når de kommer tilbage i forløb på skolen, er en del af det tidligere lærte ofte aflært, hvilket gør det svært at sikre en tydelig progression.  Derfor søgte Daghøjskolen i Randers om støtte til et pilotprojekt, der skulle undersøge og beskrive, hvordan et koncept for understøttelse af blended learning med en folkeoplysende tilgang i FVU og OBU kan udvikles, med det formål at fastholde kursisternes progression i denne type af situationer.

De lagde ud med en række brainstorms i medarbejdergruppen, som skulle sikre, at konceptet forblev i den folkeoplysende ånd og ikke blev et rent fjernundervisningsprojekt.

Daghøjskolen i Randers har især udvekslet erfaringer med IA Sprog i København (medlem af DOF), som allerede har gjort sig en del erfaringer med blended learning. e. Vores bekymring ved den type system var nok mest, om det er muligt at gøre brugerfladen tilstrækkeligt enkel. De har derfor valgt at bygge deres egen løsning på Moodle og så udvikle en egen brugerflade, der passer til deres målgrupper og behov.

Som følge af projektet planlægger de fremadrettet alle FVU opgaver på en måde, der gør dem brugbare digitalt. Det får fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning til at hænge godt sammen, at puljen af indholdselementer, som anvendes, er den samme.

Erfaringer

Daghøjskolen i Randers har haft mange gode diskussioner både internt og eksternt, der igen har ført til nye ideer og eksperimenter. De har fået afklaret, at vi vil bruge Moodle-platformen. 

En væsentlig lære af projektet har været, at den største opgave er produktion af indhold (dvs. opgaver, videoklip, hjælpefunktion osv.).

Gode Råd

Man skal sørge for at finde gode sparringspartnere, så man bliver præsenteret for nye indgangsvinkler.