Mand dig op
AOF Center Odense

Mand dig op

Redaktionel dato: 20. januar 2021

Om projektet

Projekttitel: Mand dig op

Organisation: AOF Center Odense

Formål: Projektet vil med baggrund i undersøgelser om mænds fritidsvaner udvikle aftenskoletilbud, der kan lokke mændene til at deltage. Målet er, at øge andelen af mandlige deltagere til mindst 1/3.

Målgruppe: Mænd.

Projektperiode: 2019-2021

Kort resume

Mænd er i undertal inden for store dele af den folkeoplysende voksenundervisning. F.eks. udgør de blot omkring
en fjerdedel af deltagerne i aftenskolerne. I AOF Odense og Nordfyn var dette tal i 2017 kun 18%. Og hvorfor nu
det? Gider de slet ingenting de mænd, eller er det bare aftenskolerne, der ikke kan fange dem? Hvordan får vi
mændene til at deltage? Det satte AOF Odense og Nordfyn sig for at undersøge.


Der blev udarbejdet en spørgeskema undersøgelse, her fik de ca. 130 besvarelser, fra mænd bosat i de 6
kommuner. Udfra svarene blev der udarbejdet foredrag og aftenskoleaktiviteter direkte målrettet mænd, bl.a.
workshop om ølbrygning, flere foredrag: bl.a."øl og Uskyld", Nikolaj Kopernikus, Anders Wejrup "nordisk Fjer", "
Invester dine penge".  Af kurser blev der lavet forskellige tilbud. Blandt andet: madlavning for begyndere, med fisk, finere mad og mad over bål. Der blev også lavet kurser om bevægelse og yoga for mænd, friluftsliv for begyndere og andre emner.
Der blev afviklet kurser og foredrag  i alle seks kommuner.


Mange aktiviteter blev desværre amputeret af coronanedlukningen, men netværket og gode ideer er implementeret i AOF Odense og Nordfyns aftenskoler.

Erfaringer 

Indsatsen har udviklet en større forståelse for, og skabt en bevidsthed om, at målretning af aktiviteter til og for mænd skal tænkes ind både i planlægning og afvikling. Vi har helt sikkert fået nogle mænd op af sofaen.

Gode råd

Få mænd med til at lave projektet eller direkte med i forhold til planlægning af aktiviteter, så præsentaionen af
aktiviteten får et "mandpræg"