Mand dig op
AOF Center Odense

Mand dig op

Redaktionel dato: 20. januar 2021

Om projektet

Projekttitel: Mand dig op

Organisation: AOF Center Odense

Formål: Projektet vil med baggrund i undersøgelser om mænds fritidsvaner udvikle aftenskoletilbud, der kan lokke mændene til at deltage. Målet er, at øge andelen af mandlige deltagere til mindst 1/3.

Målgruppe: Mænd.

Projektperiode: 2019-2021

Kort resume

Mænd er i undertal inden for store dele af den folkeoplysende voksenundervisning. F.eks. udgør de blot omkring en fjerdedel af deltagerne i aftenskolerne. Projektets formål var derfor, at få flere mænd til at deltage i aftenskolens aktiviteter. 
Der blev udarbejdet en spørgeskema undersøgelse med 130 respondenter, som var mænd bosat i 6 forskellige kommuner.

Ud fra svarene blev der udarbejdet foredrag og aftenskoleaktiviteter direkte målrettet mænd, bl.a. workshop om ølbrygning, flere foredrag: bl.a. "øl og Uskyld", Nikolaj Kopernikus, Anders Wejrup "nordisk Fjer", og "Invester dine penge", samt flere forskellige kurser målrettet mandlige deltagere, f.eks. mad over bål og friluftsliv. 

Erfaringer 

Indsatsen har udviklet en større forståelse for, og skabt en bevidsthed om, at målretning af aktiviteter til og for mænd skal tænkes ind både i planlægning og afvikling.