Online undervisning i aftenskolen
LOF

Online undervisning i aftenskolen

Redaktionel dato: 9. marts 2023

Om projektet

Projekttitel: Online undervisning i aftenskolen

Organisation: LOF

Formål: At systematisere erfaring og viden med online undervisning

Målgruppe: Deltagere og undervisere

Projektperiode: 2021

Kort resume

Målet for LOF var at opsamle og systematisere erfaringer og viden med online undervisning. Det har de gjort ved at udføre både kvalitative og kvantitative undersøgelser med 332 respondenter. Dette har givet LOF viden og kompetencer i forhold til at udvikle yderligere på online og hybride undervisningstilbud i aftenskolen. De har udarbejdet inspirationsmateriale til kommende online deltagere og best practice anbefalinger til undervisere og andre aftenskoler, som påtænker at igangsætte online forløb. Undersøgelsens resultater og erfaringer fra LOF Øresund har bidraget til en håndbog med anbefalinger til skoleledere og undervisere.

En temasite er udviklet og oprettet med info til deltagere, så de guides på teknikken. I kan finde den her: www.lof.dk/online

Der blev også afholdt en temadag på Vartov med deltagelse fra 3 oplysningsforbund. Der var 20 deltagere i alt.

Erfaringer

LOF har fået indsigt i muligheder og udfordringer i forhold til online undervisning. En opmærksomhed rettet mod særlige målgrupper, som fx. personer med fysisk eller psykiske udfordringer kan profitere af online tilbud. Ligeledes kan nye typer af undervisere også inddrages fx. personer med funktionsnedsættelse. En erkendelse af at mange af aftenskolens fag samt højskoleforløb er velegnet.

Gode råd

Teknikken skal tages meget seriøst af både udbyder, undervisere og deltagere. At undervise online kræver mere forberedelse, styring og struktur