Say it! Play it!
Fora

Say it! Play it!

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Say it! Play it!

Organisation: FORA

Formål: At tiltrække en yngre målgruppe til politiske debatter i folkeoplysningen

Målgruppe: Primært unge under 35 år, som ikke normalt ville deltage i en valgdebat, men som tiltrækkes til denne på grund af formen

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume

Med formålet om at tiltrække en yngre målgruppe til politiske debatter i folkeoplysningen udviklede Fora som optakt til Folketingsvalget 2019 et nyt debatkoncept, som vi kaldte Say it! Play it!

Konceptet bryder den ordinære paneldebat og spiller må flere sanser ved at inddrage både rap og musikalske kommentarer fra en DJ. Også temaerne, der var til debat havde sigte på unge. Det var unges trivsel, klima og uddannelsespolitik.

Der blev udviklet en ”indgang” til hvert tema: til trivsel deltog politikerne i en trivselsundersøgelse, til klima ringede de til Moder Jords telefonsvarer og til uddannelse gav de deres egen udgave af ”I have a dream”-talen på 1 minut. I debatten deltog hver gang 2 politikere, mens Per Vers og DJ Ramati var fast inventar. Vi afholdt fire debatarrangementer:

Tilgængelige presseklip:

Vores promoveringsfilm kan findes her: https://www.facebook.com/forafolkeoplysning/videos/319151515393455/

Erfaringer

Vores erfaring i forhold samarbejdet med vores lokale skoler og forhåbningen om, at de lokalt fik en ny samarbejdspartner, er ikke lykkedes. Det rummer udfordringer at udvikle et debatkoncept og sætte debatter op centralt, som skal afvikles lokalt. I forhold til denne dimension har vi draget os værdifulde erfaringer i forhold til, hvad vi skal være opmærksomme på fremover.

Der er ingen tvivl om at konceptet kan noget. Både deltagere og politikere var begejstrede. Men det er et omkostningstung koncept fordi der er store udgifter til både rapper, DJ og moderator. Det er vigtigt, at alle tre roller udfyldes af professionelle, da konceptet kræver en stram styring for at fungere.

Det er svært som oplysningsforbund, hvis primære målgruppe er ældre, at få fat i en yngre målgruppe, da vi ikke har naturlige kanaler at ramme dem af. Det vil derfor være formålstjenligt ved lignende fremtidige projekter at samarbejde mere indgående med organisationer, der i forvejen har fat i unge.

Gode råd

Vi gjorde os den værdifulde erfaring, at vi ikke kan konkurrere med fredagsøl diverse steder. Vi troede, vi kunne være det, man gik til efterfølgende, eller det man gik til inden turen gik videre ud i bylivet. I København og i Odense, var det fredag aften, vi afholdt Say it! Play it!, og det kunne i den grad mærkes på fremmødet.