Afrapportering i Støttepuljen
Puljer

Afrapportering i Støttepuljen

Redaktionel dato: 8. juli 2021

Der kan afrapporteres i hele året, dog senest 1. december.

Eksempel: midler bevilget fra 2023 skal anvendes i 2023 og afrapporteres senest den 1. december 2023, så tilskuddet udbetales inden årets udgang. 

Afrapportering består af to dokumenter: erklæring og rapport

Erklæring

Da alle bevillinger i Støttepuljen er på 50.000 kr., skal I ikke indsende et regnskab, men i stedet underskrive en erklæring om anvendelse af projekttilskud, hvor man skriver under på, at tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i jeres bevillingsbrev.  

Hent Erklæringsskema her.

Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt.  

Har du ikke anvendt hele tilskuddet? 

Du skal skrive i erklæringen, hvor stor en del af tilskuddet, du har anvendt.  

Hvis du ikke har anvendt hele tilskudsbeløbet, vil du få udbetalt det anvendte beløb.  

Behold alle kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med erklæringen. Men DFS kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode. 

Rapport 

Afrapporteringen skal ske i et rapportskema.  

Hent rapportskema her.

Her bedes du kort redegøre for, hvad tilskuddet er blevet brugt til.  

Godkendelse af erklæring og afrapportering

Senest en måned efter modtagelsen af fyldestgørende erklæring og rapport afslutter DFS sagen skriftligt med et godkendelsesbrev, og bevillingen eller restbevillingen udbetales til det i ansøgningen angivne kontonummer. 

Hvis en ansøger ikke overholder betingelserne for tilskud, herunder ovenstående bestemmelser om afrapportering, skal tilskuddet tilbagebetales. 

Regnskab og afrapportering skal aflægges i henhold til Bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Stine Hohwü-Christensen
Kontakt

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376