Mønsterbrydende læringsrum
Voksen- og efteruddannelse

Mønsterbrydende læringsrum

Når den er bedst, hjælper folkeoplysningen deltagere til at bryde fastlåste mønstre og barrierer for at uddanne sig.

Det er konklusionen i en forskningsanalyse, som DFS har udgivet. Pjecen er spækket med citater fra deltagere, undervisere, vejledere og skoleledere.

Illustration fra pjecen

Illustration fra pjecen

Steen Elsborgs og Steen Høyrup Pedersen har undersøgt fem særlige undervisningsforløb i oplysningsforbund og daghøjskoler. Alle forløbene retter sig mod mennesker, der af forskellige grunde står på kanten, og som ikke er motiverede for at lære nyt. På den baggrund har forskerne analyseret sig frem til fem elementer, som kendetegner det motiverende og mønsterbrydende folkeoplysende læringsrum:

  • insisteren på at møde og relatere sig til deltageren som ressourcefuld aktør
  • energigivende sociale rammer for handling
  • fleksibel målrettet tilrettelæggelse af indholdet
  • aktivt samspil mellem undervisning og vejledning
  • fokus på både uddannelses- og dannelsesprocesser

Download pjecen (dansk)

Download pjecen (engelsk)