Virksomme stoffer
Voksen- og efteruddannelse

Virksomme stoffer

Hvordan finder eller genfinder de kortuddannede motivationen til at uddanne sig?

Det er et af store samfundsmæssige spørgsmål. En undersøgelse af Steen Elsborg og Steen Høyrup Pedersen har en del af svaret på dette spørgsmål.

Illustration fra pjecen

Illustration fra pjecen

En stor gruppe mennesker har ikke tilstrækkelig uddannelse til at få et arbejde eller til at fungere som samfundsborgere. Det dokumenterer den ene undersøgelse efter den anden. Kampagner og uddannelsestilbud har det ikke skortet på, men alene løser det ikke problemet, fordi en meget stor del af disse mennesker ikke kan finde tilstrækkelig motivation til at overvinde de barrierer, de har i forhold til uddannelse.

Det bidrager denne undersøgelse til at løse.

Råstoffet i undersøgelsen er deltagere og professionelle i seks daghøjskoler og lignende forløb i oplysningsforbund, som er udvalgt, fordi de havde succes. De to forskere har analyseret deltagernes og de professionelles udsagn ved hjælp af tidligere undersøgelser af uddannelse, vejledning og motivation og ved hjælp af en række teorier på området.

Download pjecen (dansk)

Download pjecen (engelsk)

Undersøgelsens konklusion - som matrix

Denne matrix er konklusionen på undersøgelsen. Det er ikke et quick fix. Det er heller ikke en model, som enhver skole uden videre kan kopiere. Men det er et bud på, hvad der virker og motiverer.

Lyst til at lære er fremtidens nøglekompetence. Derfor er det vigtigt at folkeoplysningen er opmærksom på at bruge og videreudvikle sit oplagte potentiale for at skabe og styrke menneskers motivation for læring.

Steen Elsborg og Steen Høyrup Pedersen
Sofie Nymand Ammundsen
Kontaktoplysninger

Sofie Nymand Ammundsen

Analysekonsulent

Hils på Sofie

Email: sna@dfs.dk

Telefon: 33260372