Over 150 gange folkeoplysning på Folkemødet

Over 150 gange folkeoplysning på Folkemødet

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 7. juni 2023

De folkeoplysende organisationer satte også deres præg på Folkemødet i år. Ud over de 15 events, der foregik i Folkeoplysningens Telt, gennemførte 15 af DFS' medlemsorganisationer eller deres lokale skoler i alt 139 events rundt om i Allinge.

Her kan du finde programmet for Folkeoplysningens Telt.

Og herunder kan du se de 139, som foregik andre steder.

Grænseforeningen inviterer til debat, sang og kagebord i Sydslesvigsk Telt

Torsdag 15. juni

Demokrati Fitness - Træn dine demokratimuskler

Oplev Demokrati Fitness som aktiv deltager eller nysgerrig tilskuer 11.00 Træn din Nysgerrighedsmuskel I et demokrati har vi brug for at lære af hinanden. Du skal kunne sænke dine parader og stikke snuden i sporet. 11.30 Hvad er Demokrati Fitness? Du kan blive trænet eller blive træner. Mød vores trænere og få svar på dine spørgsmål. 12.00 Træn din Mobiliseringsmuskel I et demokrati er der brug for kvalitet og fællesskab. Når du giver plads til andres input står vi stærkere sammen. 12.30 Hvad er Demokrati Fitness? Du kan blive trænet eller blive træner. Mød vores trænere og få svar på dine spørgsmål. Demokrati Fitness er et træningskoncept med fokus på hverdagsdemokratiet. Gennem 30 minutters træninger af 10 forskellige demokratimuskler bliver deltagerne bevidste om de evner og kompetencer, som gør det nemmere at deltage aktivt i demokratiet; Empati, Aktiv Lytning, Holdning, Verbal Selvtillid, Uenighed, Kompromis, Mobilisering, Aktivist, Nysgerrighed og Mod

Torsdag d. 15. juni kl. 11 - A24 - Ungdommens Plads

Arrangør: Ungdomsskoleforeningen og Demokrati Fitness

 

Sig det med perler!

Kom og vær med, når vi udtrykker vores budskaber med perler og sætter ungemagt på dagsordenen

Torsdag d. 15. juni kl. 11 - A24 - Ungdommens Plads

Arrangør: Ungdomsskoleforeningen

 

Velkommen hos AOF Center Sydjylland og AOF Bornholm

AOF Center Sydjylland og AOF Bornholm er i år fusioneret og det vil vi gerne markere, ved en velkomst ceremoni i vores fælles telt her på folkemødet. Vi håber, at mange har lyst til at kigge ind for en snak om AOF Center Sydjyllands og AOF Bornholm fremtidsplaner. Så kom og mød ledelsen og bestyrelsen for AOF Center Sydjylland og AOF Bornholm.

Torsdag d. 15. juni kl. 12 hos AOF center Syds telt

Arrangør: AOF Center Sydjylland og AOF Bornholm)

 

Hvem ejer skolens sprog?

Sex er sundt, fællessang på jobbet giver sorte tal på bundlinjen, forældresamarbejde er godt for elevernes trivsel. Vi har vænnet os til at argumentere for ’nytteværdien’ i tilværelsen, og det stemmer – på en måde –overens med skolens opgave. For som skole og lærer arbejder man ud fra et formål. Man er ikke bare en pasningsordning, hvor opgaven er, at få tiden til at gå. Formålet med skolen bliver man aldrig færdig med at forstå. For det sigter på ’det gode liv’ for den enkelte og som del af et samfund – og hvad er så det? Derfor er diskussionen af skolens formål og opgave uendeligt vigtig – for skolen er et fælles anliggende, der angår os alle. Og derfor er det afgørende, at vi ikke bliver døve for hinanden, når elever, lærere, forældre, forvaltning eller grundtvigske højskolehippier taler forskelligt om sagen. Er der mulighed for samtale mellem dem, der siger ’kompetence’ og dem, der siger ’dannelse’? Eller mellem ’evidensbaseret undervisning’ og ’ånd’? Hvem ejer skolens sprog?

Torsdag d. 15. juni kl. 12 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum

 

Diskutér fremtidens grønne mad med Suhrs Højskole

Jo ældre vi bliver, jo flere vaner får vi, og jo dybere stikker de. Derfor er det i høj grad op til de yngre generationer at være med til at drive den grønne omstilling, hvad angår fødevarer og produktion. Hvordan kan vi spise og dyrke langt mere grønt i fremtiden? På Suhrs Højskole arbejder lærere og elever med at gøre vejen frem sanselig, æstetisk og umiddelbar. Smag og bæredygtighed er langt fra hinandens modsætninger. Med fokus på fremtidens mad og råvarer vil Suhrs Højskole inddrage jer og tage diskussionen med udgangspunkt i den sanselige oplevelse af maden.

Torsdag d. 15. juni kl.13 - A8 - Ungdomshøjen

Arrangør: Suhrs Højskole

 

Er du klogere end en 12-årig?

Hvad er Istedløven? Hvilken grænsebutiker den bedste? Og er en rigtig wienerschnitzel lavet af kalv eller svin? Vær med, når tre politikere fra Folketingets Sydslesvigudvalg dyster mod tre håbefulde 12-årige bornholmske skoleelever fra Kongeskærskolen i paratviden om Sydslesvig. Du kan selv teste, om du er klogere end en 12-årig, eller om din viden om det dansk-tyske grænseland og dets historie og mindretal trænger til at blive genopfrisket. Quizmaster er gavtyven Jens M. Henriksen, bibliotekschef for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, der tidligere har drevet gæk med Dronning Margrethe og altid formår at skabe god stemning.

Torsdag d. 15. juni kl.13 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

Kåring af Årets Europæer & Reception

Hvert år uddeler Europabevægelsen årets Europæer en eller flere, som har gjort sig bemærket inden for EU-debatten. Prisen er blevet uddelt siden 2001 og det er den største hædersbevisning på dansk grund for positivt europæisk engagement. Kom og mød årets europæer 2023, når Europabevægelsen inviterer til uddeling af årets europæer.

Torsdag d. 15. juni kl.13:10-13:40 - J4 - Europabevægelsen

Arrangør: Europabevægelsen

 

Minimaratonsang

Hvert år på året længste dag den 21. juni, inviterer Vartovkollegiet og Grundtvigsk Forum til Maratonsang i Vartovs grønnegård ved Rådhuspladsen i København. Her mødes over 1500 mennesker i løbet af dagen og synger Højskolesangbogen igennem fra ende til anden. På Folkemødet kan du være med, når Vartovkollegiet inviterer til Minimaratonsang i Grundtvigsk Forums telt.

15. juni 2023 13:30 - 14:30 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum

 

Hvad vil vi med EU?

Vi quizzer, leger og sætter fokus på EU

15. juni 2023 14:00 - 14:45  J4 - Europabevægelsen

Arrangør: Europabevægelsen

 

Kom og leg hos Højskolernes telt

Man bliver aldrig for gammel til at lege - men man bliver hurtigt gammel, hvis man stopper med at lege! Legeinstruktører og tidligere elever fra Gerlev Idrætshøjskole tager en håndfuld lege med ud på legegulvet. Så kom og vær med til både at lege små lege to og to og store fælleslege.

15. juni 2023 14:00 - 14:30 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg og Bevægelse Højskolerne

 

Hvilke kommunale fritidstilbud skylder vi de unge?

Organiserede fritidstilbud til større børn og unge i de danske kommuner er en ”kan opgave”, og ikke en ”skal opgave”. Det gør det nemt for kommunalpolitikere at skære i eller lukke fritidstilbud, og der findes mange eksempler på kommuner, hvor der er aldersgrupper eller geografiske grupper, for hvem der slet ikke er noget kommunalt fritidstilbud i form af en klub eller ungdomsskole. Det kan man undres over i en tid, hvor der er stærkt fokus på vigtighed af at investere i pædagogisk understøttede fællesskaber for børn og unge, som en del af løsningen på mistrivselskrisen. Poul Madsen stiller sammen med deltagerne skarpt på: • Hvordan ser lovgivningen og virkeligheden pt. ud for drive klubber og ungdomsskoler? • Hvilken betydning har det for udbuddet og kvaliteten af fritidstilbuddene? • Hvordan tænker unge, når de vælger fritidsaktiviteter? • Hvordan kan vi sikre bedre vilkår for området og dets faggruppe?

15. juni 2023 14:00 - 14:30 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen

 

 

Kulturen til kamp mod Corporate Bullshit

Alt for mange oplever et arbejdsliv præget af mistrivsel, stress og udbrændthed. Samtidig tillægger vi arbejdet stor personlig værdi, fordi det giver identitet og mening. Vi står i en brydningstid, hvor generationskløfterne vokser sig større, hvor mange unge efterspørger andre og nye former for rammer, rummelighed og ledelse. Det kalder på nye måder at skrue vores arbejdsliv og -marked sammen på. Her kan kulturen og særligt skønlitteraturen spille en vigtig rolle. Den kan nemlig få os til at stoppe op, reflektere, være i tvivl – og tilmed trives i det. Debatten følges op af dialogmøde i Kulturens Salon. Arrangeret af: Bibliotekschefforeningen, Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

15. juni 2023 14:00 - 15:00 - K24 - Kulturens Plads

Arrangør: Danmarks Biblioteksforening Danmarks Biblioteker

 

Nok snak – lad os lege

Under overskriften Trivsel, Leg og Læring inviterer Gerlev Idrætshøjskole alle børn, unge og voksne til leg og bevægelse i og omkring Børne- og ungescenens legetelt. Lege og bevægelsesglæde er for mange indgangsbillet til nye fællesskaber, opdagelse af evner og veje til udvikling. Så kom og leg – det bliver du aldrig for gammel til!

15. juni 2023 14:00 - 15:00

F13 - Børne- og ungescenenør: Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg og Bevægelse LEGO Fonden Ole Kirk’s Fond

 

Hvor taler du flot dansk!

Abdel Aziz Mahmoud har med sin personlige foredragsrække om den vellykkede integration fået stor ros for den levende og nærværende måde, han fortæller sin historie på. Abdel Aziz Mahmouds foredrag er på én gang både informative, sjove og til tider rørende, og de er både relevante for skole- og gymnasieelever samt virksomheder og faggrupper, der står over for integrationsudfordringer. I sine foredrag inspirerer og motiverer Abdel danskerne til en løsning, når han beretter om sine personlige udfordringer ved fx at være muslim i Danmark eller homoseksuel med minoritetsbaggrund. Abdel inddrager desuden sin egen familie i historien om vellykket integration. En inspirerende personlig beretning, som Abdel har fortalt både i sin bog og i det populære DR2-program Familien fra Lærkevej.

15. juni 2023 14:30 - 15:00 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrangør: AOF Center Sydjylland

 

Digitalt medborgerskab i skyggen af den digitalt indfødte

I den offentlige debat om velfærdsstatens digitalisering kaldes de unge ofte for “de digitalt indfødte”, fordi de – i modsætning til f.eks. ældre og mennesker med et handicap – formodes sjældnere at støde panden mod den offentlige mur online. Men man har ikke let ved at søge boligstøtte eller navigere i alle livets udfordrende situationer, bare fordi man er god til Fortnite eller kører streaks på Snapchat. Erfaringer med specifikke teknologier i konkrete sammenhænge kan ikke altid bare overføres til andre teknologiske kontekster. Derfor spørger vi: Hvilke konsekvenser har det for den enkelte (unge) borger, når vedkommende ikke har den fornødne baggrundsviden og erfaring til trygt at navigere i de tilbud og krav, som det offentlige byder på? Kan man forventes at have styr på alt, bare fordi man er vokset op i en digitaliseret verden? Og hvad har de unge brug for for at kunne udfylde deres rolle som medborgere i et digitaliseret samfund

15. juni 2023 15:00 - 16:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Skriv et foredrag på en time!

Prøv kræfter med at skrive dit eget Mands Minde foredrag på en time, når Grundtvigs Skoletjeneste og talerskolen Røst inviterer til workshop

15. juni 2023 15:00 - 16:00 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum og Røst

 

Skal alle der bor i Danmark lære dansk?

Alle der bor og arbejder i Danmark skal lære dansk – eller skal de? Paneldebat (Marianne) • Kasper Sand Kjær, integrationsordfører socialdemokratiet • Lars Nordborg, Formand De Danske Sprogcentre • John Meinert Jacobsen, Direktør AOF Danmark • Nichlas Walsted, Co-founder at Swap Language

15. juni 2023 15:15 - 16:15 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrangør: AOF Center Sydjylland

 

Hvordan bidrager differentieret moms til at nå klimamålene?

Det er ikke kun producentleddet, men også forbrugerne, der skal inddrages, hvis fødevareområdets klimamål skal indfries. Her kan en differentieret fødevaremoms være et middel til at reducere klimabelastningen fra fødevarer og samtidig øge den sociale balance i afgiftssystemet. Det kan konkret gøres ved, at der indføres en højere afgift på oksekød og en lavere afgift på ubearbejdet frugt og grønt. Udover, at en omlægning af forbrugsafgifterne kan være et socialt mere afbalanceret værktøj, er det også mere samfundsøkonomisk effektivt end produktionsafgifter, som vil kunne lukke en del danske landbrug og påføre finansielle udlånere store tab.

15. juni 2023 15:30 - 16:15 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: COOP

 

Samtalekøkken: en snak om kultur og mad fra Tyskland

Tyskland er en af Europas stormagter. Men hvor meget kender vi egentlig til landet? Vi dykker ned i fortællinger om kultur, madlavning og traditioner, når vi inviterer den tyske ambassadør, Pascal Hector ind i vores samtalekøkken.

15. juni 2023 16:00 - 16:45 - J4 - Europabevægelsen

Arrangør: Europabevægelsen

 

Musikcafé med Kurt Elsberg

Musikcafé med Kurt Elsberg Kurt Elsberg vil slå tonen an til en omgang hyggelig fællessang med sange fra arbejdersangbogen.

15. juni 2023 16:00 - 18:00 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrrangør: AOF Center Sydjylland

 

Brætspil og SNAK hos Højskolerne

Trænger du til lidt hyggelig tid med vennerne, eller har du lyst til at møde nye? Så kom forbi til spil og snak. Frederik Svinth, som står bag samtalespillene SNAK, og spildesigner Thomas Vigild, som bl.a. har stiftet brætspilsprisen Guldbrikken, er værter for hyggelige spillestunder, hvor der er tid til at fordybe sig i gode snakke foranlediget af nye brætspil. Hver dag under Folkemødet har I mulighed for at blive præsenteret for brætspil eller samtalekort, der med garanti udfordrer jeres verdenssyn og debatlyst. I skal blot finde et bord i teltet, hvorefter I frit kan bestille fra en skarpt kurateret “spilmenu”. Derefter får I spillenes regler forklaret, så I lynhurtigt kommer i gang med at spille jer klogere på jer selv og hinanden.

15. juni 2023 16:00 - 16:45 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Unges mentale trivsel - hvordan går det syd for grænsen?

Hvordan har de unge det i disse år, hvor efterveerne af coronapandemi og nu krigstrommerne fra fordums-Europa buldrer løs? Vi tager debatten med fokus på, om der er forskel på de unge nord og syd for den dansk-tyske grænse. Arrangør er Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der til daglig servicerer det danske mindretal i Sydslesvig med hovedsæde i Flensborg.

15. juni 2023 16:00 - 16:45 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

Småjob, ja tak - alle er en løn værd!

Reformkommissionen kommer i sin seneste rapport med anbefalinger til en bedre indsats overfor den store gruppe af unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet. En af de anbefalinger der fremhæves, er ansættelse af borgere på kanten i småjobs. Det aalborgensiske initiativ Små Job Med Mening, er et stærkt bevis på at småjobs virker. Her er mere end 500 borgere de senere år gået fra kontanthjælp til ansættelse i småjobs, og er kommet ud på arbejdsmarkedet, hvor deres forskellige kompetencer i bragt i spil i et ligeværdigt arbejdsfællesskab. Virksomhedernes mangel på arbejdskraft kalder på, at vi stopper med at tælle til 37 og bryder job ned til opgaver, så folk fra kanten af arbejdsmarkedet bliver en del af løsningen. Og får løn for deres arbejde, selvfølgelig. Det kalder på politisk handling, og vi har samlet et panel af kompetente folk, der kommer med praksisnære løsninger, så vi får alle ressourcer i spil - for virksomhedernes, samfundets og ikke mindst det enkelte menneskes skyld

15. juni 2023 16:00 - 16:50 - H4-Handlingsskibet

Arrangør: iloveglobalgoals, FOKUS Folkeoplysning

 

Grundtvig i byudviklingen

Tendensen i byudviklingen peger i retning af mere fællesskab, bløde byer og Jan Gehl alle vegne. Når vi skal bo sammen, er fællesskab på alles læber. Fra Lynetteholmen, Jernbanebyen til Aarhus Ø. Et sted hvor fællesskab er en grundsten er de almene højskoler, hvor den kollektive dannelse er allestedsnærværende - For kan vi skabe fællesskab, på højskolerne eller i byerne, hvis vi kun tænker på os selv? Når vi ikke forstår de større linjer? Grundtvigs oprindelige tanke med højskolerne gik ud på at omdanne pøblen til folket, så vi i fællesskab kunne administrere demokratiet. Men er vi blevet en bypøbel, der ikke kan se op fra fortovet og ikke ser de større linjer i byernes planlægning? Er der brug for nogle grundtvigske tanker, så vi kan kvalificere diskussionen om, hvor byerne er på vej hen? Gellerup Højskole inviterer til en paneldebat hvor du kan møde profiler fra byudviklingen, arkitekturen og den politiske verden. Og selvfølgelig højskolen selv.

15. juni 2023 16:30 - 17:30 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Gellerup Højskole

 

Osted: Giv slip - Lær at skide på, hvad andre tænker om dig

Hvis vi alle sammen bare går og gør det samme, fordi man ikke tør gøre noget anderledes, så bliver hverdagen meget kedelig. Men hvis man tør at skille sig ud og være lidt skør, så bliver det hele hurtigt sjovere. Kom og vær med, når Osted Efterskole med sjove lege og vanvittige påfund forsøger at lære os at give lidt mere slip og på den måde skabe mere trivsel blandt unge.

15. juni 2023 17:00 - 17:45 - A8 - Ungdomshøjen

Arrangør: Efterskoleforeningen

 

Nazisternes sidste tilflugt

Under læsning af Hans Christian Davidsens bog ‘Forelsket i Flensborg’ mærker man tydeligt, at han er drevet af kærlighed til byen og det danske, der præger den. Nu har han fået udgivet bogen ‘Nazisternes sidste tilflugt. Maj 1945 – mellem ofre og gerningsmænd’. Den handler om de nazister, der omkring slutningen af Anden Verdenskrig og i årene derefter søgte tilflugt i Flensborg. Her mærker man tydeligt, at Davidsen er drevet af indignation over nazisternes voldsomme forbrydelser mod menneskeheden og den straffrihed, der herskede i årene efter krigen. Hør Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis, fortælle om arbejdet med bogen. Interviewer er Poul Struve Nielsen, redaktør for magasinet Grænsen, som udgives af Grænseforeningen.

15. juni 2023 17:00 - 17:45 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

Grøn omstilling er hovedretten i dit fremtidige arbejdsliv

Den verden du kender, vil ændre sig. Vi står overfor det største paradigmeskifte i moderne menneskers tid, hvor den grønne transformation kommer til at ramme alle brancher, niveauer og fagligheder – i alle lande. Vi kommer til at ændre måden hvorpå vi designer, producerer og forbruger. Men hvordan gør vi, og hvordan er du med i den grønne omstilling - helt lavpraktisk?

15. juni 2023 17:00 - 17:45 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Coop amba

 

Håb uden bullshit

I den offentlige debat får man nemt et indtryk af, at unge er produktionselementer, som hurtigst muligt skal kunne anvendes på arbejdsmarkedet. Dermed ryger de store visioner – og håbet – for fremtiden i baggrunden. Denne eftermiddag taler vi med beslutningstagere og de unge selv om, hvordan verden kunne se ud, hvis de turde drømme. Hvordan kunne vi drømme om, at unges fremtid så ud? Hvad kunne en utopi for uddannelse være? Hvad er vigtigt? Hvad er muligt? Og hvorfor

15. juni 2023 17:15 - 18:15 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne og Akademiet for Social Innovation

 

Den store EU-quiz 2023

Netværksevent om grøn omstilling.. Vi præsenterer en ny crowdfunding-kampagne for et nyt, digitalt værktøj til virksomhedernes operationalisering af arbejdet med Verdensmål, CO2 beregning, miljøbevarelse, biodiversitet, Science Based Targets m.m. Til 'klima-brøler snak' inviterer vi til at dele brølere i arbejdet med grøn omstiling, så vi med et grin kan blive klogere og bedre til det.

15. juni 2023 17:45 - 19:00 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Europabevægelsen

 

Fællessang og fyraftensbar

Kom med når Grundtvigsk Forum omdanner succesen 'Håndbajere og højskolehits' til 'Fællessang og fyraftensbar' på klippeøen. Sangbaren er åben og vores pianist spiller for - du skal blot ønske dine hits fra Højskolesangbogen, så vi alle kan synge med.

15. juni 2023 18:00 - 19:00 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum

 

Hvor går grænsen?

Hvis du er frisk på at teste din viden om tysk Schlager, hvad en Møtz er, eller hvor mange nationale mindretal der er i Europa, så stik endelig hovedet ind.

15. juni 2023 19:00 - 21:00 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen Ungdom Grænseforeningen

 

De frække sange fra Højskolesangbogen. Tør du synge med?

Findes der frække sange i Højskolesangbogen? Det korte svar er JA, og hvis du kunne tænke dig at finde ud af hvilke, så kom med til fællessang i Højskolernes telt. Her står et veloplagt panel med bl.a. sanger Annika Aakjær, tidligere nationalchef i Sex & Samfund Lene Stavngaard og højskolelærer Mette Øyås Madsen klar til at synge for og bruge sangene i en samtale om temaer som køn, sensualitet, begær og sex. Pianist Thomas Vigild modererer samtalen. Arrangementet afholdes i forbindelse med udgivelsen af bogen ”Seksuel dannelse – inspiration fra en højskolepraktiker”, som Mette Øyås Madsen har skrevet. I bogen deler Mette Øyås Madsen sine mange års erfaringer fra højskolens pædagogiske rum og giver indblik i en praktikers arbejde med krop, køn og seksualitet – og alle de dilemmaer, eksperimenter, glæder, tvivl og fejltrin, der følger med. Arrangementet slutter med en boglancering, hvor man kan se nærmere på bogen og tale med forfatteren.

15. juni 2023 20:00 - 21:30 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Jazz i teltet: Sam and the Soulmates Duo

Brug for en pause fra de mange debatter og politiske taler? Så kom ind i Højskolernes telt, hvor duoen Sam and the Soulmates Duo forkæler dine øregange med lækker jazz. Den charmerende duo serverer smooth jazz, bossa nova, franske lækkerier og melodiske jazzstandarder krydret med egne kompositioner. Se frem til en elegant og intim folkemødeoplevelse

15. juni 2023 21:45 - 22:45 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Prehn vs. Prehn - Generations-DJ-battle

Partifarven har de til fælles. Men er det far eller datter, der er bedst til at sætte gang i et dansegulv og holde festen kørende? I Højskolernes telt dyster folketingsmedlem Rasmus Prehn mod tidligere folketingskandidat Nikoline Prehn om folkets gunst. Oplev en generations-DJ-Battle uden lige - og husk, at du er med til at kåre vinderen.

15. juni 2023 23:00 - 23:55 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

DJ Søren K. Villemoes fra Weekendavisen

Weekendavisens journalist Søren K. Villemoes var i mange år en semi-kendt DJ på den europæiske reggae-scene som del af lydsystemet Firehouse. Dengang gik han under navnet Junior. I den brede offentlighed var han mest kendt for ikke at få lov at spille på Bolsjefabrikken i 2016. I dag spiller han primært til Boldklubben Frems hjemmebanekampe på Valby Stadion. Han er blevet 41 år og er derfor officielt midaldrende. Derfor har han valgt at skifte kunstnernavn til det langt mere originale DJ Søren K. Villemoes fra Weekendavisen. Denne torsdag vil han primært spille r'n'b og soul af ældre dato. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil snige sig et dancehall-nummer ind her eller der.15. juni 2023 23:59 - 01:00

15. juni 2023 23:59 - 01:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Fredag 16. juni

 

Morgensang med Ubberup Højskole

Begynd dagen med fællessang i Højskolernes telt. I dag står elever og lærere fra Ubberup Højskole for sangene.

16. juni 2023 09:00 - 09:30 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Morgen Yoga og blomsterudsmykning

Morgen Yoga Marcello Real Velkommen til en klassisk yogatime, der fjerner spændinger i kroppen og giver mental energi til resten af dagen. Yogatimen omfatter alle de klassiske aspekter: • Fysisk yoga • Åndedrætsøvelser • Afspænding Blomsterudsmykning Marie Louise Powell binder blomster i AOF’s telt. Teltet udsmykkes gradvist over dagene

16. juni 2023 09:00 - 10:00 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrangør: AOF Center Sydjylland

Morgen-zumba med Ubberup Højskole

Hvordan varmer man bedst op til en dag fyldt med events og debatter på Folkemødet? Kom til zumba-morgenfest sammen med Cecilie og Signe fra Ubberup Højskole. Alle kan deltage!

16. juni 2023 08:15 - 09:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Morgensang med Unge Moderater

Få en god start på dagen med morgensang i Højskolernes telt. Denne morgen står Unge Moderaters leder, Ellen Emilie Mindegaard-Müllertz, for morgensangen. Ellen Emilie er 21 år og har været med til at stifte Moderaternes ungdomsparti, som hun i dag leder sammen med Max Manøe Bjerregaard. I 2022 stillede hun også op til Folketinget, hvor hendes fokusområder var klima, unges trivsel og ligestilling. Kom og syng med, når Ellen Emilie motiverer sange fra Højskolesangbogen.

16. juni 2023 09:00 - 09:30 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Morgenstund hos Grundtvigsk Forum

Sarah Hellebek, klimaaktivist og lærer på Krogerup Højskole, står for fredagens morgensamling i Grundtvigsk Forums telt.

16. juni 2023 09:00 - 10:00 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum

 

Højskolesang med Anette Heick

Vi mødes fredag og lørdag morgen på Den Medlemsdemokratiske Scene i Coops telt ved SuperBrugsen i Allinge og synger fællesskabet ind med højskolesangbogen. Fredag morgen synger Anette Heick for.

16. juni 2023 09:00 - 09:30 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Coop amba

 

Morgen-bogklub om økonomi, ulighed og verden i dag

Fredag og lørdag morgen inviterer Beyond Growth teltet til morgen-bogklub, hvor du kan få en langsom morgen sammen med aktuelle forfattere og eksperter.   Den danske og internationale litterære scene er i stor udvikling og der har i den seneste tid været større fokus på den skævvridning vi ser i verden i dag. Det gælder både ift. klima, økonomi, køn og det midt i mellem. Vi får besøg af forskellige både fag- og skønlitterære personer, der vil gøre os klogere på deres bidrag til en ny forståelse af vækst, ulighed og klima, og hvad der kan gøres for at rette op på skævvridningen.  I fredagens morgen-bogklub får vi besøg af Theresa Scavenius og skal blive klogere på hendes bog Klimastaten. Til at guide os igennem litteraturen og hjælpe os med at få nuancerne og perspektiverne med, vil arrangementet blive modereret af Oxfam Danmarks politiske chef Laust Leth Gregersen.

16. juni 2023 09:00 - 09:45 - -C34 - Alliancen Beyond Growth

Arrangør, Oxfam Danmark, Nyt Europa og Rethinking Economics Danmark

 

Morgensang med Silkeborg Højskole

Få en god start på dagen med morgensang i Højskolernes telt. Silkeborg Højskole synger for.

16. juni 2023 09:30 - 10:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Brætspil og SNAK hos Højskolerne

Trænger du til lidt hyggelig tid med vennerne, eller har du lyst til at møde nye? Så kom forbi til spil og snak. Frederik Svinth, som står bag samtalespillene SNAK, og spildesigner Thomas Vigild, som bl.a. har stiftet brætspilsprisen Guldbrikken, er værter for hyggelige spillestunder, hvor der er tid til at fordybe sig i gode snakke foranlediget af nye brætspil. Hver dag under Folkemødet har I mulighed for at blive præsenteret for brætspil eller samtalekort, der med garanti udfordrer jeres verdenssyn og debatlyst. I skal blot finde et bord i teltet, hvorefter I frit kan bestille fra en skarpt kurateret “spilmenu”. Derefter får I spillenes regler forklaret, så I lynhurtigt kommer i gang med at spille jer klogere på jer selv og hinanden

16. juni 2023 10:00 - 11:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Dilemmaernes Europa

Mød Tænketanken EUROPA, Europabevægelsen og Dansk Industri og giv dit besyv med på de dilemmaer, som EU som politisk værksted og idealistisk union står overfor. Efter en verdensomspændende sundhedskrise, klimakamp og krig, er EU's rolle blevet vigtigere og anerkendt af Europas hovedstæder. Med kommende valg til Europa-Parlamentet, en ny Kommission og dansk formandskab i 2025, er det vigtigt for Danmark at tage stilling til dilemmaerne, der præger samarbejdet. Der er altså rigeligt med begivenheder, der lægger op til, at vi skal tage stilling til vores forhold til det europæiske samarbejde og de dilemmaer, som præger og nogle gange besværliggør samarbejdet. Skal man bruge statsstøtte i svære økonomiske tider, eller underminerer det det indre marked? Skal atomkraft være en del af EU's fremtidige energiløsning? Skal EU modtage flere flygtninge eller styrke ydre grænser? Svarene vil definere Danmarks rolle i EU og EU's fremtid. Bidrag med dit bud på retningen for EU.

16. juni 2023 10:00 - 10:45 - J4 - Europabevægelsen

Arrangør: Tænketanken Europa, Dansk Industri og Europabevægelsen

 

Danmarks boligmarked om 25 år – drøm eller skrækscenarie?

Hvordan kommer det danske boligmarked til at udvikle sig de næste 25 år? Hvad kommer klimaforandringer til at betyde? De mange singler? Og hvor skal de mange ældre bo? Curt Liliegren fra Boligøkonomisk Videnscenter giver dig et kig i spåkuglen. Kan vi mon blive enige om drømmescenariet, og de dilemmaer, der uvægerligt opstår?

16. juni 2023 10:00 - 10:45 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Coop amba og Forenet Kredit

 

Hvordan går det i det frivillige foreningsliv?

Det danske mindretal i Sydslesvig er drevet af frivillige kræfter. Det gælder bl.a. i skole-, idræts og kulturlivet. Men frivilligheden har trænge kår. Unge i dag organiserer sig på andre måder. Hvad betyder det i et mindretalssamfund, hvor der er færre kræfter at tage af? Vi tager debatten og perspektiverer til foreningslivet nord for grænsen i Danmark, hvor problemstillingerne ens. Hvordan overlever det frivillige foreningsliv i fremtiden?

16. juni 2023 10:30 - 11:30  A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grænseforeningen

 

Kirkepolitisk Topmøde

Hvor kristent et land er Danmark reelt, hvis man spørger Henrik Dahl (LA)? Hvad mener Pia Olsen Dyhr (SF) om folkekirkens MeToo-sager? Hvordan vil biskop Marianne Gaarden afhjælpe præstemanglen? Synes Pelle Dragsted (EL), at der skal indføres en ny helligdag efter sløjfningen af store bededag? Skal folkekirkens særlige status i det danske samfund forstærkes yderligere, hvis Morten Messerschmidt (DF) skal bestemme? Og ikke mindst: Vil kirkeminister Louise Schack Elholm (V) hindre menighedsråd i at sige nej tak til kvindelige præster? Vær med, når landets bedste kirkepolitiske hjerner tager fat på Trosdanmarks vigtigste emner på dette topmøde. De vil debattere alt fra folkekirkens arbejdsmiljø over MeToo-sager i det kirkelige Danmark til forkynderloven og andre omdiskuterede indgreb i trossamfundene til kvindelige præsters status her 75 år efter, at Danmark brød mændenes monopol på præstestillinger i folkekirken..

16. juni 2023 10:30 - 11:30 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum og Kristeligt Dagblad

 

Baunehøj: Silent Podcasts

I denne silent podcast vil vi udforske følelser gennem personlige historier og stemningsfuld lyd. Konceptet minder om et lydspil, hvor lytterne kan fordybe sig i historierne og den atmosfære, som bliver skabt af musik og lydeffekter. Vi vil undersøge, hvordan det at fortælle en historie på forskellige måder kan påvirke lytterens følelser og oplevelse af historien. Kan en glad historie fortalt på en trist måde stadig give en positiv følelse, og omvendt? Vi vil også udforske, hvordan følelser kan påvirkes af stemninger og musikalske elementer. Vi vil inkludere personlige fortællinger om en persons dag, hvor vi vil beskrive de følelser, der blev oplevet i form af en tankestrøm. Formålet med denne silent podcast er at skabe en stemning, der tager lytteren med på en følelsesmæssig rejse og giver plads til selvrefleksion og empati.

16. juni 2023 10:45 - 11:30 - A8 - Ungdomshøjen

Arrangør: Efterskoleforeningen

 

Unge i krig

Prøv Ungdommens Røde Kors’ dilemmahjul og bliv klogere på Krigens Regler og Røde Kors internationale arbejde. Her vil vi blandt andet diskutere spørgsmål som: Må man skyde en soldat, der sidder på toilettet? Hopper du i gummibåden over havet? Giver du førstehjælp til den sårede terrorist, hvis du er udsendt for Røde Kors til et krigsområde? Det er spørgsmål og dilemmaer, du skal tage stilling til, når du spinner vores dilemmahjul, dykker ned i krigens regler og virkeligheden for unge på flugt.

16. juni 2023 11:00 - 14:00 - A24 - Ungdommens Plads

Arrangør: Ungdomsskoleforeningen og Ungdommens Røde Kors

 

Kunstig Intelligens - hvordan kommer Europa med i front?

Kunstig intelligens er en nøgleteknologi i det 21. århundrede. Den kan skabe værdi, innovation og velvære, men også rejse etiske, juridiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål. EU barsler som de første med nye regler for ansvarlig AI, der kan blive lige så banebrydende som GDPR i 2017. EU viser igen, at man vil finde sin egen vej i det globale AI-kapløb, hvor USA og Kina dominerer. Men hvad så nu? Hvordan sikrer, vi at Europa udvikler og anvender kunstig intelligens på en måde, der respekterer vores principper og beskytter vores borgere? Men samtidig undgår, at Europa og vores virksomheder og startups bliver hægtet af i den teknologiske konkurrence? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil diskutere i denne paneldebat mellem danske politikere og erhvervsledere.

16. juni 2023 11:00 - 11:45

Arrangør: Microsoft Danmark og Europabevægelsen

 

Naturens plads blandt stærke økonomiske interesser?

Vi står midt i en global biodiversitetskrise, hvor vi mister arter hurtigere end nogensinde før i menneskets historie. Også i Danmark er naturens krise alarmerende. Mere end hver fjerde af vores danske arter af dyr, planter og svampe er enten uddøde eller i fare for at uddø. I EU’s biodiversitetsstrategi ligger et mål om at reservere 30 procent af arealet til beskyttet natur. Naturens Parisaftale sætter de samme ambitioner på globalt plan. Danmark bryster sig gerne af at være et grønt foregangsland, men i praksis underordnes naturen stort set altid de økonomiske interesser fra landbrug, fiskeri, byggeri, energi og produktion. Hvordan sikrer vi at Danmark lever op til internationale forpligtelser og tager vores del af ansvaret? Hvordan undgår vi, at naturen bliver den evige taber, når alt gøres op i økonomiske værdi? Hvordan får naturen plads mellem de stærke økonomiske interesser fra eks. landbrug og energi? Skal naturen gøres op i økonomisk værdi gennem grønne regnemodeller?

16. juni 2023 11:00 - 11:45 - C34 - Alliancen Beyond Growth

Arrangør: Oxfam Danmark Nyt Europa Rethinking Economics Danmark

 

Ser unge en fremtid for andelsbevægelsen?

Velkommen til en samtale hvor repræsentanter fra forskellige ungdomsorganisationer giver Coop sine bud på, hvordan fremtiden for andelsbevægelsen ser ud. Coop har 1,9 millioner medlemmer, men unge er generelt underrepræsenteret i Coops demokratiske organer. Er det uklart hvad andelsbevægelsen er? Giver andelsbevægelsen ikke mening for unge? Er det for svært at blive aktiv i Coops demokratiske organer? Samtalen bliver ledt af Coops ungeminister Tobias Simonsen, og der vil også være plads til refleksioner og spørgsmål fra teltet.

16. juni 2023 11:00 - 11:45 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Coop amba

 

Seniorguld – hvordan sætter vi seniorers kompetencer i spil?

Hvorfor er der en tendens til, at seniorer føler et mindreværd og er tvivl om deres kompetencer og nytteværdi på arbejdsmarkedet? Hvad tænker virksomhederne, når de skal ansætte seniorer? Og hvad har de brug for? 3F og FOA har fået bevilliget penge fra STAR til at gøre en særlig indsats for deres ledige medlemmer +50. AOF har været leverandør på opgaven, hvor de har gennemført en skræddersyet indsats, der indeholder jobrettede værktøjer og personlig udvikling. Midtvejsevalueringen viser, at 69 % er i job efter 3 måneder. Vores kompetente panel sætter lys på et vigtigt samfundsemne, så flere kan finde varigt fodfæste på arbejdsmarkedet

16. juni 2023 11:30 - 12:00 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrangør: AOF Center Sydjylland

 

 

Frivillighed i ældreplejen: Det gør de anderledes i Tyskland

Frivillighed spiller en langt større rolle i ældreplejen i Sydslesvig end nord for grænsen. Er øget frivilligt arbejde en vej til bedre ældrepleje? Arrangør er Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der servicerer det danske mindretal i Sydslesvig.

16. juni 2023 11:30 - 12:15 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

Hvad er sjovt?

Når børn ikke vil spise, bliver skeen til en flyver. For med humor glider det hele lidt lettere ned. Men kan det spises? Humor findes i alle former. Men humor er ikke altid velkommen. I vores demokratiske samfund er humor blevet en del af politikernes værktøjskasse, og alle nyhedsmedier med respekt for sig selv har en deprimeret og alkoholiseret satiretegner. Er det ikke fantastisk, at bugspyt kan blive til kunst? Men det er ikke altid, at kirtlen kan holde til det. Er der en læge til stede? I samtale med forfatter Knud Romer, illustrator Mia Mottelson og stand-up komiker Masoud Vahedi bliver vi klogere på, hvor svært det er at være sjov, og på om humor et redskab til at hele eller dele folket

16. juni 2023 12:00 - 13:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Internationale studerende: fastholdelse som samfundsgevinst?

I Danmark mangler Life Science-branchen kvalificerede medarbejdere, hvilket potentielt kan blive dyrt for dansk økonomi. Hvis vi blev bedre til at fastholde internationale studerende, kunne det være med til at løse udfordringen. En undersøgelse fra IDA viser, at internationale dimittender kan bidrage med op til 2,5 millioner kroner efter 13 år. Derfor vil det være positivt, hvis flere internationale studerende valgte at blive i landet. Desværre er debatten fraværende i den brede samfundsdebat og på politisk plan. Så hvad skal der gøres politisk for at flere vælger at blive i Danmark efter endt uddannelse? Hvad er udfordringerne for uddannelsesinstitutionerne samt industrien? Europabevægelsen og Pharmadanmark stiller skarpt på dette dilemma - kom med og del dine holdninger.

16. juni 2023 12:00 - 12:45 - J4 - Europabevægelsen

Arrangør: Pharmadanmark og Europabevægelsen

 

Irma-lukning, bonus-konflikter, anklager om gebyrgribbe

Menneskekæder om Irma, konflikter om bonus, anklager om gebyrgribbe. Mange har været kritiske overfor en række af beslutningerne i landets demokratiske virksomheder. Det skyldes ikke mindst at der er særlige forventninger til selskaber, der ejes af millioner af danskere. Men hvordan er den demokratiske ejerform stillet overfor at tage store beslutninger som dem Coop og Forenet Kredit har foretaget? Og hvordan står ejerformen i at sikre stærke kontroller i selskaberne? Er demokratiske virksomheder et fortidslevn eller ren fremtidssikring? Mød dem der har ansvaret - de medlemsvalgte forpersoner – og hør hvordan de har grebet udfordringerne an og hvad de ser som styrker og udfordringer for de demokratiske virksomheder.

16. juni 2023 12:00 - 12:45 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Tænketanken Demokratisk Erhverv og Coop amba

 

Sig det med perler!

Kom og vær med, når vi udtrykker vores budskaber med perler og sætter ungemagt på dagsordenen. Alle materialer er gratis.

16. juni 2023 12:00 - 14:00 - A24 - Ungdommens Plads

Arrangør: Ungdomsskoleforeningen

 

Hva' kostern? Debatten om at sætte pris på livet

I en verden med begrænsede ressourcer og mange behov er det nødvendigt at foretage nogle prioriteringer. Men hvordan gør man det på en retfærdig og bæredygtig måde? Økonomer bruger ofte forskellige metoder til at vurdere værdien af forskellige goder og tjenester, som ikke har en klar markedspris. Det kan være alt fra sundhed og uddannelse til natur og kultur. Men hvad er fordelene og ulemperne ved at sætte tal på livet? Er det et nyttigt redskab eller en farlig forenkling? Og hvem bestemmer, hvad der er vigtigt? Kom og deltag i en spændende debat om økonomiens rolle i samfundet og dens indflydelse på vores valg og værdier.

16. juni 2023 12:00 - 12:45 - C34 - Alliancen Beyond Growth

Arrangør: Oxfam Danmark Nyt Europa Rethinking Economics Danmark

 

Lyrik fra et udrejsecenter

Hvordan er det at være ung på et udrejsecenter? At bruge sin ungdom på at vente på ubestemt tid? At se tiden gå, mens livet går i stå? At være en figur i den offentlige debat, men ikke en stemme i den? At være ung, men ikke have mulighed for at udleve sin ungdom? I dette event inviterer Ungdommens Røde Kors unge fra asylcentrene på scenen og giver dem ordet. Med udgangspunkt i digte, som de selv har skrevet, får de mulighed for at repræsentere sig selv og formidle de bidder af deres historie, som de selv tillægger værdi. Med det formål at skabe en mangfoldig fortælling om ungdommen og en ligeværdig udveksling opfordrer vi publikum til at lade sig inspirere af de unge på scenen og dele tanker fra deres liv.

16. juni 2023 13:00 - 14:00 - A8 - Ungdomshøjen

Arrangør: Ungdommens Røde Kors og Højskolerne

 

Mere forældreinddragelse i grundskolen – paradis eller paria

Hvordan sikrer man en passende balance mellem faglig-pædagogiske hensyn og forældreinddragelse i grundskolen? Hvordan bliver skolen yderligere demokratiseret, uden at vi ender med, den bliver et aktieselskab? Det danske mindretal i Sydslesvig arbejder med en styreform i blandt andet grundskolen, hvor det repræsentative demokrati i høj grad er med til at definere retningen for arbejdet. Hvilke fordele og ulemper giver det, og hvad kan vi nord for grænsen lærer af erfaringerne fra Sydslesvig? Arrangeres af Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

16. juni 2023 13:00 - 13:45 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

Kompetencefonde: Danmarks bedst bevarede hemmelighed eller?

Og hvad siger virksomhederne og organisationerne? Vores veloplagte panel vender og drejer emnet – og vi garanterer, der bliver god plads til alle de frække spørgsmål. Debattører • Rene Nielsen, næstformand i Dansk Metal • Martin Svane, uddannelseschef på Rybners • Per Hansen, forbundssekretær Arbejdsmarkedssekretariatet i NNF • Jannik Bay, Uddannelses- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening - DA • Kenneth Bagge Hansen, Head of Offshore Projects i Altrad Services John Meinert, Ordførende direktør i AOF Danmark - Moderator

16. juni 2023 13:00 - 14:30 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrangør: AOF Center Sydjylland

 

Nok snak – lad os lege

Under overskriften Trivsel, Leg og Læring inviterer Gerlev Idrætshøjskole alle børn, unge og voksne til leg og bevægelse i og omkring Børne- og ungescenens legetelt. Lege og bevægelsesglæde er for mange indgangsbillet til nye fællesskaber, opdagelse af evner og veje til udvikling. Så kom og leg – det bliver du aldrig for gammel til!

16. juni 2023 13:00 - 14:00 - F13 - Børne- og ungescenen

Arrangør: Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg og Bevægelse LEGO Fonden Ole Kirk’s Fond

 

Skoleelevers meningsfulde fællesskaber

De fleste unge trives, heldigvis! Ligesom resten af samfundet oplever skolerne en stigende gruppe børn og unge, som bøvler med livet og kæmper med alt fra lavt selvværd til utryghed, ved at begå sig i sociale sammenhænge. Unge fra alle hjørner af samfundet rammes af udsathed og 'ubehag'. I denne debat stiller vi bl.a. spørgsmålene: • Kan meningsfulde fællesskaber skabe mere trivsel og udvikling for flere børn og unge? • Hvilke konkrete handlinger kan vi gribe fat i som det første? • Og hvad vil det betyde for børn og unges trivsel at afskaffe 10. klasse, som Reformkommisionen foreslår? Publikum bliver inddraget i debatten undervejs, vi skal finde fælles løsninger! Ordstyrer: Rie Helmer Nielsen, journalist og kommunikationsrådgiver, tidl. tv-vært I panelet: Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole, Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologiforening. Katrine Fylking, Folkeskolelærer Sidsel Bukh, Friskolelærer og Stine Bossen Davidsen, Efterskolelærer.

16. juni 2023 13:15 - 14:00 - B5 - Folkemødets Fællesscene

Arrangør: FRISKOLERNE og Efterskoleforeningen

 

PFAS

Problemet med PFAS er, at stofferne nedbrydes meget langsomt, og at nogle af dem derfor ophobes i mennesker og natur. Derfor kaldes de også for evighedskemikalier. Coop har engageret sig i kampen mod PFAS siden 2015, hvor Coop begyndte at forbyde de første varer, der indeholdt PFAS. Forbrugerne skal have mulighed for at vælge produkter uden PFAS. Derfor har Coop indført et "Fri for PFAS" mærke. Det nye mærke skal være med til at bane vejen for et nationalt forbud mod PFAS i forbrugerprodukter. Sammen med XX og XX går Coop i dialog om kampen mod evighedskemikaliet PFAS

16. juni 2023 13:45 - 14:30 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Coop amba

 

Uddannelse og opkvalificering er da kun for de unge, ik?

Panelet stiller skarpt på behovet for uddannelse og opkvalificering af voksne og vi ser de politiske aftaler om voksenuddannelse efter i sømmene. Vores veloplagte panel tjekker ind med synspunkter der åbner for en debat der peger ind i fremtiden – og vi garanterer, der bliver god plads til debat. Debattører • Signe Tychsen Philip, underdirektør i Dansk Industri -DI • Jannik Bay, Uddannelses- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening - DA • Peder Pedersen, afdelingsformand i NNF • Søren Heisel, Forbundssekretær i 3F • Rene Nielsen, næstformand i Dansk Metal • Martin Jensen, formand i 3F Vejle John Meinert, Ordførende direktør i AOF Danmark - Moderator

16. juni 2023 14:00 - 15:30 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrangør: AOF Center Sydjylland

 

Kom og leg hos Højskolernes telt

Man bliver aldrig for gammel til at lege - men man bliver hurtigt gammel, hvis man stopper med at lege! Legeinstruktører og tidligere elever fra Gerlev Idrætshøjskole tager en håndfuld lege med ud på legegulvet. Så kom og vær med til både at lege små lege to og to og store fælleslege.

16. juni 2023 14:00 - 14:30 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg og Bevægelse og Højskolerne

 

Astrids somre - samtale med forfatter Annegret Friedrichsen

Da Astrid kommer fra landsbyen til Duborg-Skolen, elsker hun turen fra skolen til Centralbiblioteket i Flensborg ned ad Marietrappen, “hvor efeuen slynger sig op ad den moderne høje bygning”. Det danske bibliotek rykkede ind i den nuværende bygning i Nørregade i Flensborg i 1959, så tidsrammen er sat. ‘Astrids somre’ er ikke en selvbiografi, men en roman, hvor forfatteren Annegret Friedrichsen frit tager udgangspunkt i erfaringer fra sin egen opvækst i 1960’erne og 70’erne som en del af det danske mindretal i Sydslesvig, og kærligheden til biblioteker og deres omgivelser holder ved. Mød forfatter Annegret Friedrichsen, der bliver interviewet af Hans Christian Davidsen, forfatter og kulturredaktør på Flensborg Avis. Arrangeres af Sydslesvigsk Forening (SSF) og Grænseforeningen.

16. juni 2023 14:15 - 15:00 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

Re:wair og Craftivism Projektet

Ungdomsskoleforening, Norion og Re:wair inviterer jer til vores afslutningskonference af projektet-Craftivism, som er sammentrækningen af ordene craft og activism, refererer til at bruge kreativitet og håndarbejde til at skabe forandring. Efter vores 2-årige projekt, vil vi dele hvordan vi bruger craftivism til at forhindrer tøjspild og gør tekstilindustrien mere bæredygtig. Vi har vores idé om, hvordan man kan være en craftivist og bekæmper tøjspild med fællesskab, kreativitet og håndværk. En paneldebat vil herefter være åben for, at alle kan deltage i samtalen om, hvordan vi alle sammen kan være med i kampen mod fast fashion og tekstilaffald. Det er ikke Craftivism, uden at vi får fingrene i tekstilerne. Derfor afslutter vi eventet med et plantehænger workshop med garn som er lavet af tekstilaffald, hvor vi inspirerer publikum til at gøre brug af deres egen tekstilaffald.

16. juni 2023 14:30 - 17:00 - A24 - Ungdommens Plads

Arrangør: Ungdomsskoleforeningen

 

Er kulturen nøglen til fremtidens bæredygtige livsførelse?

Internetforbrug er en af verdens største klimasyndere, og det skyldes bl.a., at personer i højere grad forbruger kultur individuelt gennem streaming på hvert sit device end ude blandt andre mennesker til koncerter, filmvisninger, m.m. Samtidig oplever vi en stigende mistrivsel, som også har rod i den øgede individualisering blandt mennesker. Kan disse problemer løses med bedre fælles kulturtilbud? I denne debat forsøger vi at svare på det spørgsmål samt på, hvad der afholder mennesker fra at benytte de kulturtilbud, der allerede findes. Og så vil vi ikke mindst komme med utopiske bud på, hvordan et øget kulturfokus kan ændre folks adfærd i retning af meningsfulde, kollektive erfaringer. Kulturen bliver sjældent diskuteret med de bæredygtige briller på, men det vil Roskilde Festival Højskole nu gøre ved at lade toneangivende stemmer inden for teknologi, adfærd, kultur og klima debattere i Højskolernes telt.

16. juni 2023 15:00 - 16:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Gratis Tøjbyttemarked

Byt fremfor at købe nyt. Vidste du, at danskernes tøjforbrug er 35% større end resten af Europa? Det er virkelig ikke godt for miljøet, da tøjindustrien er en af de brancher, som udleder allermest CO2. Du kan gøre en forskel. Samtidig med at få opgraderet din garderobe

16. juni 2023 15:00 - 17:00 - A24 - Ungdommens Plads

Arrangør: Ungdomsskoleforeningen

 

Kompetenceudvikling på Bornholm

Hvordan sikrer vi, at der fremover er de nødvendige faglige kompetencer her på Øen? Det ønsker vi jeres syn på gennem et oplæg fra hver jeres plads i systemet og efterfølgende debat

16. juni 2023 15:30 - 17:00 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrangør: AOF Center Sydjylland

 

Hvordan kan digitalisering hjælpe grøn omstilling på vej?

Digitalisering, data og nye teknologier rummer et stort potentiale for at reducere udledningen af drivhusgasser og hjælpe samfundet med at tilpasse sig klimaforandringerne. Men mere digitalisering medfører også i sig selv et stigende energiforbrug. Så hvordan finder vi den bedste balance i at digitalisering kan hjælpe den grønne omstilling samtidig med, at der ikke udledes unødigt CO2? Hvad kan data-virksomheder gøre? Hvad kan der gøres politisk?

16. juni 2023 16:00 - 16:45 - J4 - Europabevægelsen

Arrangør: Google Danmark Europabevægelsen

 

Mindretal - fredspolitik eller nationalisme?

Debat om det danske mindretal med Christian Juhl og Anke Spoorendonk. Arrangeres af Sydslesvigudvalget og Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).

16. juni 2023 16:00 - 16:45 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

 

Vi føler os ikke trygge - sexisme er ikke hygge

Vi vil med en satirisk tilgang sætte fokus på hyggesexisme og efterlade stof til eftertanke hos tilskuerne. Med skuespil, sang og kreativitet, vil vi formidle fænomenet “hyggesexisme” og sætte spørgsmålstegn til, hvor hverdagssexismen kommer fra, og hvorfor unge deltager i en kultur med hyggesexisme - når det egentlig slet ikke er så hyggeligt.

16. juni 2023 16:15 - 17:00 - A8 - Ungdomshøjen

Arrangør: Efterskoleforeningen

 

Hvad (****) skal Gellerup med en højskole?

Mange forbinder måske ikke højskoler med noget, der ligger centralt i større byer. Men inden længe får bydelen Gellerup i Aarhus sin egen højskole, hvor spørgsmål om klima, demokratisk sammenhængskraft og sameksistens tages op i dialog med den lokale befolkning. Fordi folkene bag Gellerup Højskole mener, at det er udfordringer, som skal løses der, hvor vi er mange, og der, hvor vi er forskellige. Men det kommer med nogle naturlige spørgsmål. Hvad er højskolernes rolle i lokalsamfund, der er store og udefinérbare? Og hvordan indgår højskolerne i det store livsfællesskab inde i storbyen uden at ende som en isoleret ø midt i det urbane? Forvent ikke at få svar, men at blive klogere, når FFD, Grundtvigsk Forum og Gellerup Højskole inviterer til debat.

16. juni 2023 16:30 - 17:30 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum, Gellerup Højskole og Højskolerne

 

Musikcafe

Kurt Elsberg vil slå tonen an til en omgang hyggelig fællessang med sange fra arbejdersangbogen.

16. juni 2023 17:00 - 18:00 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrangør: AOF Center Sydjylland

 

Kan man elske sit land uden at hade alle andre?

Kender du forskellen på patrioten og nationalisten? For Peter Skov-Jakobsen, formand for Grænseforeningen, er forskellen stor og yderst vigtig i disse år. I en kommentar i magasinet Grænsen skriver han: "En af de store udfordringer i de kommende år bliver at udfolde glæden ved sproget og ved kulturen på en måde, som også rummer interessen og nysgerrigheden for andre kulturer og nationer. Nationalismens frygtelige kendetegn er vreden mod den anden, nedrigheden over dem, hævnen og fordommene og fortegnelsen af historien. Patrioten, den nationale, er kendetegnet ved den åndsfrihed, der ikke blot glæder sig over sit eget, men også er åben for de andres indsigter og indflydelse og så en dyb viden om, at vreden og hadet mellem kulturer og folk kun bringer mørke og død med sig." Vi tager debatten om fædrelandskærlighed.

16. juni 2023 17:00 - 17:45 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

Hvad er det gode liv i det 21. århundrede?

De fleste danskere lever trygt og godt. Alligevel er vores samtid fyldt med kriser. Udfordringerne i Danmark forekommer mere rodfæstede end hidtil: Land mod by. Folk mod elite. Ældre mod yngre. Klimaforkæmpere mod klimanølere. Akkompagneret af et voksende antal ufrivilligt enlige og med angst, stress og depression som folkesygdomme – alt imens vi paradoksalt nok bliver rigere og rigere. Midt i miseren er samtalen om mening og retning, ja, det gode liv, forstummet. Ikke mindst blandt politikere. Men hvad er det gode liv, og hvordan når vi derhen? Der er dem, der hævder, at det gode liv ligger i gemt i valgfrihed, velfærd og økonomisk vækst. Andre sværger til dannelse, dyder og dybsindighed. Hvad er det gode liv egentlig i det 21. århundrede? Hvor skal samfundet bevæge sig hen for at skabe bedre rammer for et godt liv? Kom og lyt med, når panelet debatterer.

16. juni 2023 17:00 - 18:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

TALKS BEYOND GROWTH - Feministisk økonomi og inklusion

Kampen for lighed bliver kæmpet indenfor diverse sektorer og fagligheder også i økonomi. Opmærksomheden og inklusionen af omsorgsarbejde og den værdi det har i vores samfund, er fejlagtigt blevet negligeret i de økonomiske modeller der dominerer. Undladelse af kvinder i den økonomiske disciplin har formet, hvad der inkluderes i det der betegner økonomien. Men hvad indebærer feministisk økonomi og hvordan kan den lense bruges til at se vores samfund og værdisætte anderledes? Hvordan påvirker den aktuelle værdiansættelse af goder og markedsøkonomi kvinder? Kan man sætte en værdi på den omsorg, vi giver? Skal omsorg kunne passe ind i excel arket og kunne regnes på? Hvis noget bliver prissat, kan det passe ind i markedet, men burde omsorg passe ind for at blive retfærdigt værdsat i samfundet? Kom og vær med når vi diskuterer feministisk økonomi og dets rolle i vores samfund.

16. juni 2023 17:00 - 17:45 - C34 - Alliancen Beyond Growth

Arrangør: Oxfam Danmark, Nyt Europa og Rethinking Economics Danmark

 

Jazz på Den Medlemsdemokratiske Scene

Den Medlemsdemokratiske Scene inviterer til fri bornholmsk jazz og skænker lidt godt i glasset

16. juni 2023 17:00 - 18:00 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Coop amba

 

Fællessang og fyraftensbar

Kom med når Grundtvigsk Forum omdanner succesen 'Håndbajere og højskolehits' til 'Fællessang og fyraftensbar' på klippeøen. Sangbaren er åben og vores pianist spiller for - du skal blot ønske dine hits fra Højskolesangbogen, så vi alle kan synge med.

16. juni 2023 18:00 - 19:00 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum

 

Kan vi regne med økonomerne i kampen for klimaet?

I en analyse, produceret af Alliancen Beyond Growth, viser at den økonomiske uddannelse og forskning i Danmark tilnærmelsesvist ikke beskæftiger sig med klimaet. Derfor risikerer vi at fremtidens økonomer negligerer klimaet og mangler de nødvendige kompetencerne de har behov for, hvis de skal agere eksperter og kunne udvikle modeller, der klæder vores politikere på til at kunne gøre vores samfund mere bæredygtigt. Kom og hør hvorfor en af analysens forfatter mener at netop denne mangel på økonomistudierne fører til utilstrækkelige løsningsforslag, såsom CO2-afgifter og Grøn BNP. Analysen vil blive brugt som oplæg til debat.

16. juni 2023 18:00 - 18:45 - C34 - Alliancen Beyond Growth

Arrangør: Oxfam Danmark, Nyt Europa og Rethinking Economics Danmark

 

Pubquiz: Rettigheder på spil - Quiz om det mest basale

Ved du egentlig, hvad du har ret til? Vi kan aldrig tage demokrati og rettigheder for givet, og særligt i disse år bliver det hele tiden vigtigere, at det danske civilsamfund står vagt om fundamentale rettigheder i Danmark, Europa og globalt. Rettigheder er et nødvendigt grundlag – og et vigtigt redskab - i kampen for at nå Verdensmålene. De seneste år er der kommet øget pres på demokratiet og civilsamfundet – både online og offline. Kom og sæt din viden om basale rettigheder på spil i en pubquiz, hvor du både bliver udfordret på din viden om og din vilje til at stå vagt om dine egne rettigheder. Kom lidt før og bliv klogere på rettigheder på Verdensmålenes Plads.

16. juni 2023 19:00 - 19:45 - A1 - Verdensmålenes Telt

Arrangør: Globalt Fokus,  Nyt Europa og 2030 Beyond co Next Step Enigheden

 

Menneske igen - koncert med MALM

Oplev koncert med musiker Lars Malm, der har sat musik og lyrik til breve og dagbogstekster, som den sønderjyske soldat Kresten Andresen skrev som udsendt i tysk krigstjeneste under Første Verdenskrig. Fortællingen om Kresten Andresen er lyslevende og peger ind i fremtiden. For hvordan er det at være et ungt menneske og have drømme og håb for fremtiden, men sat i en situation, man ikke selv har kontrol over? Det er blevet til albummet 'Menneske igen', der udkom den 17. marts 2023. Lars Malm, der er kendt fra bandet Nordstrøm og storhittet 'Berlin' fra 2006, flankeres af bassist Tomas Raae. Koncerten indledes med to korte nutidige begrundelser for, hvorfor det går ud over mindretallene, hvis man tror, at demokrati altid bare er ’noget med at stemme om tingene’. Arrangeres af Grænseforeningen og Grundtvigsk Forum

16. juni 2023 19:00 - 20:30 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grundtvigsk Forum og Grænseforeningen

 

Højskolebladet Live: ”Tidsåndens tosserier”

I et uhøjtideligt og underholdende sceneshow indbyder Højskolebladet til en aften fuld af debat, interviews, sang og kulturindslag om tidens vigtigste – og måske mest tossede – temaer. Forvent et anderledes og levende take på tidsånden, når bladets ansvarshavende redaktør inviterer prominente kulturpersoner, skolefolk og magthavere på scenen til en times journalistisk festfyrværkeri! Højskolebladet sætter i selskab med gæsterne forskellige tendenser, begreber, citater osv. fra det danske åndsliv på spidsen. Mød blandt andre sanger og sangskriver Katrine Muff og højskolelærer Katrine Friis, der præsenterer Højskolebladets helt nye brevkasseformat.

16. juni 2023 19:30 - 20:30 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Din politiske sang

Forestil dig, at du kun har tid til at gå til et arrangement på Folkemødet. Så har vi her løsningen: en underholdende og hyggelig bouillonterning af politiske emner og anekdoter præsenteret på en time. Syng med, når en række markante personer fra forskellige organisationer og partier vælger og motiverer sange, som de mener passer bedst i tiden. Som aktuelle kommentarer eller perspektiver fra sangskatten, der giver anderledes vinkler på den aktuelle politiske situation.

16. juni 2023 20:45 - 21:45 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Koncert med KALASET

Kom med til et brag af en fest fyldt med nostalgisk 80’er synthesizer, dreampop og indierock, når KALASET indtager scenen hos Højskolerne. I dette rum vil man tydeligt mærke den unge energi og kraft, som udspilles i en skarp vokal og med fængende melodier og tempofyldte numre, der inddrager tilskuerne i KALASET's musikalske univers. Teksterne er på dansk og indeholder dybere tanker og refleksioner af den verden, vi lever i. De skriver om ungdommen, stilheden, rastløsheden og om deres drømme. Det gør de med henblik på at kunne rykke på noget i folk. Bandet trækker stilistiske tråde til grupper som Superheroes, Broken Social Scene og The Cure, og leverer det med en nutidig blanding af dreampop og indierock. KALASET blev dannet i 2018 og består af Morten Holm Ørsager, Jakob Rønn, Sidsel Due, Anders Mygind og Henrik Skov. Kom og riv i dit hår, nyd det smukke kaos, og mærk, hvordan det gyser i dig.

16. juni 2023 22:00 - 23:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

DJ-Battle: Elbæk & Friends

Nogle ting er så gode, at uanset om man forsøger at sige, at det er sidste gang, så får man alligevel lyst til at fortsætte. En sådan ting er de traditionsrige fester i Højskolernes telt under Folkemødet, hvor familien Elbæk har dystet med og mod hinanden i drabelige DJ-battles, der har skabt nogle af Folkemødets mest mindeværdige øjeblikke på dansegulvet. Derfor er der heller ingen vej udenom i år, hvor der tilmed er indhentet forstærkninger og hvor publikum får en helt særlig rolle! Højskolerne skruer op for volumen, rydder dansegulvet og udvider baren, når Uffe, Jacob & Frej inviterer indenfor i teltet til små anekdoter, svedige beats og hjertevarm fællessang. I år med det nye twist, at de har taget intet mindre end 6 special guests med, der hjælper med playlisten til den helt særlige dyst, der i år er lagt op til. Vi anbefaler at komme i god tid og passe godt på hinanden inde i teltet. Let the party begin!

16. juni 2023 23:30 - 01:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Lørdag 17. juni

 

Morgensang med Ubberup Højskole

Begynd dagen med fællessang i Højskolernes telt. I dag står elever og lærere fra Ubberup Højskole for sangene.

17. juni 2023 09:00 - 09:30 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Morgenstund hos Grundtvigsk Forum

Bertel Haarder, tidl. MF og minister for Venstre og ophavsmand til Folkemødet, står for fredagens morgensamling i Grundtvigsk Forums telt.

17. juni 2023 09:00 - 10:00 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum

 

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale!

Kom og syng dagen i gang med både danske og sydslesvigske sange. Arrangeres af Sydslesvigsk Forening (SSF), Grænseforeningen og Grundtvigsk Forum

17. juni 2023 09:00 - 10:00 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

Morgen Yoga og blomsterudsmykning

Morgen Yoga Marcello Real (Brian) Velkommen til en klassisk yogatime, der fjerner spændinger i kroppen og giver mental energi til resten af dagen. Yogatimen omfatter alle de klassiske aspekter: • Fysisk yoga • Åndedrætsøvelser • Afspænding Blomsterudsmykning Marie Louise Powell binder blomster i AOF’s telt. Teltet udsmykkes gradvist over dagene.

17. juni 2023 09:00 - 10:00 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrangør: AOF Center Sydjylland

 

Højskolesang med Peter Mygind

Vi mødes fredag og lørdag morgen på Den Medlemsdemokratiske Scene i Coops telt ved SuperBrugsen i Allinge og synger fællesskabet ind med højskolesangbogen. Lørdag morgen synger Peter Mygind for

17. juni 2023 09:00 - 09:30 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Coop amba

 

Morgen-bogklub om økonomi, ulighed og verden i dag

Lørdag morgen inviterer Beyond Growth teltet til morgen-bogklub, hvor du kan få en langsom morgen sammen med aktuelle forfattere og eksperter. Den danske og internationale litterære scene er i stor udvikling og der har i den seneste tid været større fokus på den skævvridning vi ser i verden i dag. Det gælder både ift. klima, økonomi, køn og det midt i mellem. Vi får besøg af forskellige både fag- og skønlitterære personer, der vil gøre os klogere på deres bidrag til en ny forståelse af vækst, ulighed og klima, og hvad der kan gøres for at rette op på skævvridningen.  Til at guide os igennem litteraturen og hjælpe os med at få nuancerne og perspektiverne med, vil arrangementet blive modereret af Oxfam Ibis’ politiske chef Laust Leth Gregersen.

17. juni 2023 09:00 - 09:45 - C34 - Alliancen Beyond Growth

Arrangør: Oxfam Danmark, Nyt Europa, Rethinking Economics Danmark

 

Morgensang med Rødding Højskole

Danmark er et lille land – knap seks millioner forstår vores sprog. Alligevel er verdens største sangskat digtet på dette sprog, og vi har en folkelig sangtradition, som ikke finder sin lige i andre lande. Den seneste udgave af Højskolesangbogen har på 2 1/2 år solgt flere eksemplarer end nogen af sine forgængere. Sociologer kalder den en ”first mover” – en betegnelse, man ellers benytter om trendsettere, dvs. personer som gør det, de fleste gør i fremtiden. Sociologerne mener, at Højskolesangbogens høje salgstal varsler en ny søgen efter vores rødder. Fællessangen har altid stået stærkt på landets højskoler og er en poetisk-musikalsk skildring af vores fælles liv i fortid, nutid og fremtid. Sangene fortæller om livet, naturen, historien, kærligheden og troen. Elever og forstander fra Rødding Højskole har udvalgt en række sange, der har sat sig spor i dem. Hør hvorfor og syng med.

17. juni 2023 09:30 - 10:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

Fritidstilbud som nøglen til at løse mistrivselskrisen?

I klubben skal de unge ikke bestille tid til at tale med en voksen. I klubben møder unge voksne, der har tid til at tale den dag, man har brug for det. Det gør klubbens ramme til noget helt særligt. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye har siden han satte sig i ministerstolen peget på en styrkelse af fritidsområdet og -pædagogikken, som en overset løsning i kampen mod den stigende mistrivsel blandt større børn og unge. I denne inkluderende debat stiller vi sammen med folketingspolitikere, fagfolk og unge skarpt på værdien af organiserede kommunale fritidstilbud til større børn og unge, dvs. fritidsklubber, ungdomsklubber og ungdomsskoler, samt hvordan vi får styrket området yderligere.

17. juni 2023 10:00 - 10:30 - A13 - Ungdomsringen

Arrangør: Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen

 

Brætspil og SNAK hos Højskolerne

Trænger du til lidt hyggelig tid med vennerne, eller har du lyst til at møde nye? Så kom forbi til spil og snak. Frederik Svinth, som står bag samtalespillene SNAK, og spildesigner Thomas Vigild, som bl.a. har stiftet brætspilsprisen Guldbrikken, er værter for hyggelige spillestunder, hvor der er tid til at fordybe sig i gode snakke foranlediget af nye brætspil. Hver dag under Folkemødet har I mulighed for at blive præsenteret for brætspil eller samtalekort, der med garanti udfordrer jeres verdenssyn og debatlyst. I skal blot finde et bord i teltet, hvorefter I frit kan bestille fra en skarpt kurateret “spilmenu”. Derefter får I spillenes regler forklaret, så I lynhurtigt kommer i gang med at spille jer klogere på jer selv og hinanden.

17. juni 2023 10:00 - 11:00 A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Forumteater - en interaktiv teaterform

Bliv en del af Baunehøj Efterskoles forumteater, hvor vi fokuserer på transkønnethed og udfordringerne forbundet med samfundets og familiens respons. Træd ind på scenen og vær med til at løse autentiske og personlige dilemmaer i denne teaterform. Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor publikum er med til at løse personlige etiske dilemmaer. Gennem dybtgående diskussioner og inddragende teaterscenarier vil vi udforske de komplekse reaktioner, som transkønnede personer møder i samfundet og fra deres familier. Få mulighed for at bidrage med dine perspektiver og erfaringer og være med til at skabe en større forståelse og accept. Vores mål er at skabe et trygt rum, hvor vi kan arbejde mod et mere inkluderende samfund og støttende familiemiljøer.

17. juni 2023 10:00 - 10:45 - A8 - Ungdomshøjen

Arrangør: Efterskoleforeningen

Er dansk fagbevægelse engageret nok i EU arbejdet?

EU påvirker på mange måder det danske arbejdsmarked. Det har gavnet de danske lønmodtager på områder som ligestilling, arbejdsmiljø, arbejdstid og anti-diskrimination på arbejdsmarkedet. Men der er også torne, ikke mindst har direktivet om EU-mindsteløn vakt stor kritik i forhold til den danske model. Men hvordan påvirker EU egentlig det danske arbejdsmarked? Og interesserer den danske fagbevægelse sig overhovedet tilstrækkeligt for hvad der sker i EU.

17. juni 2023 10:00 - 10:45 - J4 - Europabevægelsen

Arrangør: Europabevægelsen

Nok snak - lad os lege

Under overskriften Trivsel, Leg og Læring inviterer Gerlev Idrætshøjskole alle børn, unge og voksne til leg og bevægelse i og omkring Børne- og ungescenens legetelt. Lege og bevægelsesglæde er for mange indgangsbillet til nye fællesskaber, opdagelse af evner og veje til udvikling. Så kom og leg – det bliver du aldrig for gammel til!

17. juni 2023 10:00 - 12:00 - F13 - Børne- og ungescenen

Arrangør: Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg og Bevægelse LEGO Fonden Ole Kirk’s Fond

 

Erhvervsdemokratisk X-factor: Danmarks næste andelsbølge?

Sidste sommer lancerede Erhvervsministerens Ekspertarbejdsgruppe om demokratiske virksomheder en række anbefalinger til at starte Danmarks næste andelsbølge. En ny generation af virksomheder, der ejes bredt og demokratisk og fornyet energi til de virksomheder, vi ejer i fællesskab. Mød nogle af landets største og mest succesrige demokratiske virksomheder og hør, hvor de mener, politikerne skal sætte ind for at fremme et demokratisk erhvervsliv. Se om du kan blive overbevist af ledelserne i de virksomheder, som du selv er med til at eje – og vær med til at stemme om, hvilket forslag der skal gå videre til finalen som folkemødets klare favorit til politikerne

17. juni 2023 10:00 - 10:45 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Tænketanken Demokratisk Erhverv og Coop amba

 

Skolepolitisk topmøde: Folkets skole i en frisættelsestid

Folkeskolen er i bevægelse. Med Sammen om skolen-initiativet og de seneste politiske signaler i regeringsgrundlaget lægges der op til en gennemgribende forandring af folkeskolens form og indhold. Nøgleordet er frisættelse. Men hvad betyder det egentlig? Det spørgsmål sættes til debat. Mere konkret spørger vi: Frisættelse fra hvad? Til hvad? For hvem? Og hvordan? Debatten indledes med et oplæg af Nikolaj Elf, leder af Center for Grundskoleforskning, hvor grundspørgsmålene konkretiseres og aktualiseres. Så når vi spørger frisættelse fra hvad, hvad var og ér da problemet? Vi kender evalueringerne og diagnoserne, men er ikke nødvendigvis enige om hvilke der er (mest) relevante. Er folkeskolen pt. ufolkelig?

17. juni 2023 10:30 - 11:30 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum

 

Fra ishavet til krigen i Ukraine- møder med mennesker i Rusland

Krig er igen en realitet i Europa – og det i en målestok og gru, som ingen havde fantasi til at forestille sig, at vi skulle opleve i vores tid. Men hvordan er det kommet så vidt? Og hvad er det dybest set, der - som et moderne jerntæppe – har sønderrevet og delt vores kontinent, så øst og vest dårligt kan forstå og tale med hinanden længere? Historien om hele den lange og dramatiske rejse er beskrevet i bogen ’I skyggen af det nye jerntæppe – møder med Ruslands naboer fra Ishavet til Sortehavet’, som er udkommet på Gyldendals forlag

17. juni 2023 11:00 - 12:00 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrangør: AOF Center Sydjylland

 

Hvorfor ved vi forbrugere ikke, at vi elsker EU?

I Danmark er der en tendens til, at vi betragter EU som en fjern størrelse og har svært ved at se, hvad EU egentlig gør for os. Men hvordan kan det være, når EU har kæmpe betydning for noget så konkret som vores forbrug? For langt de fleste af os, er det en integreret del af vores liv og hverdag fx at købe tøj på nettet eller at rejse og booke hotel i andre lande. Det gør vi, fordi vi ved, at der er nogle regler, der beskytter os, hvis noget skulle gå galt. Men hvorfor elsker vi så ikke ubetinget EU for de regler, der beskytter os? Hvordan kan alle os, der arbejder med EU medvirke til, at flere danskere forstår den konkrete betydning, som EU har i vores dagligdag?

17. juni 2023 11:00 - 11:45 - J4 - Europabevægelsen

Arrangør: Forbruger Europa og Europabevægelsen

 

Leave no one behind: Hvem kan se sig selv i kulturlivet?

Kulturens aktører skal sikre, at alle har adgang til viden og kulturaktiviteter. Det skal de for at indfri FNs verdensmål, der bygger på løftet om, at ingen må lades i stikken. Kulturen skal være for alle. Men hvad betyder det? Her hører enigheden hurtigt op. Deltagerne skiftes til at fortælle, hvem de er, og hvorfor de har brug for en stemme og et spejl. Herefter indleder vi en paneldebat, hvor vi bl.a. spørger: Har visse grupper særligt behov for repræsentation? Hvor går grænsen mellem repræsentation og særinteresse? Har kulturaktørerne forpligtelse til at sikre mangfoldighed? Arrangører: Bibliotekschefforeningen, Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening, Tænketanken Fremtidens Biblioteker og DB2030

17. juni 2023 11:00 - 12:00 - K24 - Kulturens Plads

Arrangør: Danmarks Biblioteksforening og Danmarks Biblioteker

 

Sig det med perler!

Kom og vær med, når vi udtrykker vores budskaber med perler og sætter ungemagt på dagsordenen

17. juni 2023 11:00 - 13:00 - A24 - Ungdommens Plads

Arrangør: Ungdomsskoleforeningen

 

Uddannelsestopmøde

Danmark mangler arbejdskraft i en række sektorer. Sektorerne løber derfor stærkere og kan ikke levere kvalitet og volumen, som sektoren har potentiale til. Samtidigt har en række nyuddannede svært ved at finde arbejde. Coops Ungeminister undersøger, sammen med en række debattører, hvordan nyuddannede kommer i arbejde og hvordan flest sektorer har den fornødne arbejdskraft

17. juni 2023 11:15 - 12:00 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Coop amba

 

Unge som medieproducenter

Hvad giver det, når unge producerer medieindhold til andre unge? Vi spørger Ungdomslyd, der er en podcast lavet af børn og unge fra Harreslev Børne- og Ungdomshus i Sydslesvig. Podcasten opnåede i april en andenplads og en pengepræmie på 2000 euro i den slesvig-holstenske 'Mediekompetenzpreis', og det har givet blod på tanden til endnu mere. Arrangeres af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Grænseforeningen. Moderator er Anders Peter Nielsen, skolekonsulent i Grænseforeninge

17. juni 2023 11:30 - 12:15 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

Folkekirkemøde: Hvor woke er folkekirken?

Folkekirken forvalter ritualer og traditioner, som i sin natur rækker bagud i tiden. Men hvordan går det med nutiden og fremtiden; følger folkekirken overhovedet med sin tid? Burde den være bedre til det? Eller bør tidens vinde ikke kunne rokke ved den rodfæstede, traditionsrige folkekirke? Og hvem ’er’ egentlig folkekirken – dens medlemmer, dens præster, dens biskopper – eller kirkeministeren? Repræsenterer folkekirken de strømninger, der er i vores samtid, når det kommer til det, vi med en samlebetegnelse kan kalde for woke-bevægelsen (identitetspolitik, kønsdebat, bevidsthed om magtstrukturer, social ansvarlighed mv.)? Eller er folkekirken stedet, hvor vi også skal udfordre tidsånden og stædigt pege på det større, der forener os på tværs af tidens dagsordener og aktuelle grupperinger? Og endelig: Kan åndsfriheden ligefrem være udfordret af wokebevægelsen? N.F.S. Grundtvig sagde: Kirken er til for folkets skyld, ikke folket for kirkens – men hvor står folket i disse spørgsmål?

17. juni 2023 11:30 - 12:30 - N8 - Altinget, Haveteatret

Arrangør: Grundtvigsk Forum, Folkekirken, Altinget og Mandag Morgen

 

Er EU blevet den sikreste vej til ligestilling?

Mens demokratikrisen raser og basale borgerrettigheder kommer under pres i de europæiske lande, er EU blevet afgørende i at sikre borgernes rettigheder og civilsamfundets råderum i kampen for ligestilling. Hvordan kan det europæiske civilsamfund, græsrodsaktivisterne og de store institutioner i Bruxelles spille sammen om at skubbe på ligestillingsdagsordenen? At operere på EU-niveau åbner op for både nye muligheder - og udfordringer for civilsamfundet. For at arbejdet for mere ligestilling kan lykkes, er det helt centralt at beskytte civilsamfundets råderum. Samtidig rummer EU-lovgivning og kampen for rettigheder også muligheder for at løfte dagsordener som ligestilling til et endnu højere niveau. Med udgangspunkt i tre fortællinger fra civilsamfundsaktører, om deres arbejde for mere ligestilling, drøfter vi om og hvordan EU kan løfte ligestillingskampen - også i Danmark.

17. juni 2023 12:00 - 12:45 - J4 - Europabevægelsen

Arrangør: Globalt Fokus og Europabevægelsen

 

Frirumsdebat: Regneark eller rakubrænding?

Der er krise, krig og brug for alle folk i arbejdsstyrken. Alle må bidrage til at sikre og løfte vores velfærdssamfund. Fra grundskole til pensionsalderen. Samfundet svarer med en akademiseret grundskole, forkortelse af kandidatuddannelser, begrænsning af 10. klasse – og er højskolerne mon spildtid for det bedre borgerskab? Hvilke svar får vi, når vi spørger forskningschef i Cepos Karsten Bo Larsen og professor i kreativitet og rektor på designhøjskolen Lene Tanggaard? I Frirumsdebatten møder vi to forskellige bud på, hvad de aktuelle samfundsudfordringer kalder på af løsninger og nye initiativer. I debatten fører vi de to fronter frem mod refleksion og fælles drøftelse af mulige initiativer. Sammen bliver vi klogere på, om samfundets svar er uundgåelige, eller om der er alternative svar på kriserne?

17. juni 2023 12:00 - 13:00 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Frirummet, FRISKOLERNE, Efterskoleforeningen og Højskolerne

 

Hvem er folket? – samtale med Glenn Bech

Selvbilleder og fortællinger er med til at skabe de fællesskaber, vi enten definerer os selv som en del af eller som afgrænset fra. Her spiller litteraturen og kunsten en rolle for vores forestillinger og evne til at spejle os selv i et folk. Vi undersøger i Grundtvigsk Forums telt, hvilket folk der skildres i samtidens kunst og litteratur for at blive klogere på, hvem folket er i år 2023. Mød i den forbindelse den prisvindende forfatter Glenn Bech, der debuterede med ”Farskibet”, og som sidste år fulgte op med manifestet ”Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet” om homofobi, klassesamfundet og de privilegieblindes overskud. Han interviewes af Højskolebladets ansvarshavende redaktør, Sofie Buch Hoyer.

17. juni 2023 12:00 - 13:00 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum

 

Fra madspild til måltidsglæde

Fra madspild til måltidsglæde

17. juni 2023 12:30 - 13:15 - K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Arrangør: Coop amba

 

Craftivism: En quiz om tøjspild og bæredygtig mode

Hvem har de mest overbevisende bud på fremtidens samfund? Fire af landets skarpeste unge debattører møder publikum. I panelet står Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, Simon Fendinge Olsen, der er formand for Liberal Alliances Ungdom og vandt DM i Debat sidste år, projektchef i Trygfonden Natasha al-Hariri og Maria Ladegaard, der er landsformand for Venstres Ungdom. Send dem de bedste argumenter, du kan finde – på de sociale medier før og under debatten. Hele arrangementet – der afvikles sammen med Nyhedsmagasinet RÆSON – livestreames på alle relevante platforme. Ordstyrer er Mathies Duch Gronemann fra RÆSON.

17. juni 2023 12:45 - 13:45 - J29 - Folkemødescenen

Arrangør: Ungdomsskoleforeningen og Ung Agenda

 

Tvangsudsendelser til debat med myndighederne

Udsendelser af afviste asylansøgere er et omdiskuteret element af asylsystemet i Danmark og Europa. Et velfungerende system har en effektiv og grundig sagsbehandling af ansøgers asylmotiv og hvis ansøger ikke har ret til beskyttelse, skal denne som udgangspunkt rejse hjem. Hjemrejsestyrelsen, den danske Ombudsmand og DRC Dansk Flygtningehjælp diskuterer, hvordan de forløber og hvordan grundlæggende rettigheder beskyttes og perspektiverer den danske håndhævelse med erfaringer fra EU. Tvangsudsendelse af afviste asylansøgere rammer med mellemrum de danske medier og giver anledning til mange spørgsmål, kommentarer, følelser og frustrationer, derfor tager vi debatten på Folkemødet med aktører som til dagligt arbejder med området. Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

17. juni 2023 13:00 - 13:45 - J4 - Europabevægelsen

Arrangør: DRC Dansk Flygtningehjælp og Europabevægelsen

 

Mindretal, Europa og grænselandet

Er den demokratiske retsstat en forudsætning for mindretalsbeskyttelse? Vi tager debatten med et panel bestående af forskere, politikere og mindretalsaktører. Moderator er udlandsredaktør Anna Libak, Weekendavisen.

17. juni 2023 13:00 - 13:45 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

Har vi glemt dannelse i 'ud-dannelse' på universiteterne?

Kom med til en spændende debat, hvor vi stiller et enkelt spørgsmål: Har vi glemt dannelsen i uddannelserne på universiteterne? Vi stiller skarpt på, hvilket type universitet vi har skabt, og om vi har glemt de gamle dyder, såsom dannelsen i alle uddannelsesreformerne. Har vi helt glemt Humboldt Universitetet? Helt aktuelt bliver det, med den nyeste reform vil skære på længden af kandidaterne. For, kan vi overhovedet nå det hele med en forkortelse?

17. juni 2023 13:30 - 14:30 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum og Danske Studerendes Fællesråd

 

Kom og leg hos Højskolernes telt

Man bliver aldrig for gammel til at lege - men man bliver hurtigt gammel, hvis man stopper med at lege! Legeinstruktører og tidligere elever fra Gerlev Idrætshøjskole tager en håndfuld lege med ud på legegulvet. Så kom og vær med til både at lege små lege to og to og store fælleslege.

17. juni 2023 14:00 - 14:30 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg og Bevægelse og Højskolerne

 

Unge stemmer om krigen i Europa

For et år siden i februar 2022 invaderede Rusland nabolandet Ukraine. Det blev starten på et år med mange forskellige kriser i Europa. Krigen har tvunget EU’s medlemslande til at gentænke deres forsvarspolitik, deres sikkerhed og store dele af udenrigspolitikken. Den har også medført en voldsomt stigende inflation, højere renter, en energikrise og store flygtningestrømme. Hvordan har krigen forandret EU, og kan medlemslandene overhovedet blive enige om, hvordan fremtiden skal formes? Hvilke udfordringer er EU stødt på i forhold til at udrulle fælles sanktioner mod Rusland? Hvad tænker ukrainerne om deres fremtid? DEO ung inviterer alle unge ind i teltet til en debat om perspektiver og løsninger fra unges perspektiv.

17. juni 2023 13:45 - 14:45 - N6 - Folkescenen

Arrangør: DEO ung og Demokrati i Europa Oplysningsforbundet

 

Tyskland - Danmarks ukendte nabo

Tyskland er Danmarks største samhandelspartner og en af vores vigtigste allierede. Tysk sprog og kultur har i århundrede påvirket måden, som vi lever og tænker på. Med Tysklands beslutning om at øge forsvarsudgifterne, bliver den tyske hær en af verdens største og det får betydning for at sikre freden i Østersøregionen. Alligevel ved danskerne som udgangspunkt meget lidt om nutidens Tyskland, og interessen for at lære tysk er dalende i hele uddannelsessystemet. Derfor stiller vi de to store spørgsmål til vores erfarne paneldeltagere i denne debat. Kom og hør Benny Engelbrecht (S) og Henrik Frandsen (M) fra Sydslesvigudvalget, Børsens chefredaktør Bjarne Corydon samt mangeårige ambassadør og Tysklandskender Michael Zilmer-Johns i dialog om, hvorfor det halter med interessen, og hvad det betyder for Danmark. Der vil være rig mulighed for debat og dialog med debattørerne. Så kom og vær med og bliv klogere på den store nabo i syd. Arrangeres af Sydslesvigudvalget.

17. juni 2023 14:15 - 15:00 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

Var Grundtvig woke?

N.F.S. Grundtvig er en af årsagerne til, at det danske samfund er præget af både frihed og lighed, og hans ord læses i dag både af voksne, ældre og af unge på højskoler. Men kan han også være en samtalepartner i nutidens diskussioner om magt, identitet og ligestilling? Kan generation X og Z møde hinanden med Grundtvigs hjælp. Lyt med, når dette debatteres i Grundtvigsk Forums telt. Debatten er arrangeret i samarbejde mellem Grundtvigsk Forum og Højskolerne.

17. juni 2023 15:00 - 16:00 - A11 - Grundtvigsk Forums Telt

Arrangør: Grundtvigsk Forum og Højskolerne

 

Højskole – et fællesskab for alle?

Et højskoleophold kan være en oplevelse for livet og nøglen til langvarige venskaber, kreativ udfoldelse og selvudvikling. Det store fælleskab giver ofte også indblik i det danske foreningsliv og adgang til et unikt netværk. Desværre er det ikke alle unge i Danmark, der oplever, at højskolerne er tilgængelige og trygge fælleskaber at træde ind i. Måske højskolerne i dag ikke favner så bredt, som de kunne? DFUNK og Bornholms Højskole inviterer til en åben samtale, hvor vi spørger, hvorfor nogle grupper af unge har sværere ved at se sig selv på højskolerne end andre. Med kærlige og kritiske briller vil vi udforske, hvad der kendetegner højskolerne i dag, og hvilke usynlige barrierer der holder nogle unge fra at tage del i fælleskabet. Kom og vær med i samtalen om, hvad der kan gøres, for at endnu flere unge får lyst til at tage på højskole.

17. juni 2023 15:00 - 16:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom og Højskolerne

 

Fællessang fra floor

Der er intet federe end at skråle sine lunger ud, når den rigtige sang bliver spillet på dansegulvet, hvad enten det er Gilli, Britney eller Nik og Jay. Den klassiske fællessang fra højskolebogen har sin charme, men kan disse to verdner mødes? Højskolerne inviterer til Fællessang fra Floor – et musikalsk eksperiment hvor det bedste fra to verdner mødes. For kan fællessang bredes ud, rumme mere alsidig musik, og gøres mere mangfoldig? Og kan vi i fællesskab få et nyt forhold til bangers som ”Kun for mig” og ”Allerede is”, når vi synger dem sammen? Kom og vær med til at finde ud af det!

17. juni 2023 15:30 - 16:00 - J13 - Professionshøjskolernes SangBar

Arrangør: Højskolerne

 

Skal de unge blot være tilskuere til de gamles demokrati?

De unges samfundsengagement er i top. Alligevel er de ramte på deres demokratiske selvtillid. De føler sig ramte af nyhedstræthed og den hårde debat. De føler hverken, at de har tid eller overskud til at deltage. At de ved noget eller er gode nok. Det er en demokratisk udfordring, der kalder på nye tilgange. Ét bud er skønlitteraturen. Med afsæt i litteraturen kan vi tale om store spørgsmål i et præstationsfrit rum. Her øver vi os i at se nuancer og sætte os i andres sted. I at sætte ord på. I demokrati. Kom og tag del i samtalen om ungeengagement, skønlitteratur og præstationsfrie rum. Arrangører: Bibliotekschefforeningen, Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

17. juni 2023 15:30 - 16:30 - K24 - Kulturens Plads

Arrangør: Danmarks Biblioteksforening Danmarks Biblioteker

 

Den Store Skattely Skattejagt

Klar på god gammeldags skattejagt med et twist? … Efter den seneste skattelækage er jagten gået ind på skattesnyderens store sagnomspundne virksomhedsskat. Kom forbi teltet og få udleveret skattekort og første ledetråd. Løs udfordringerne for at finde frem til den skjulte skat og bliv rundhåndet belønnet. Skattejagten sætter fokus på, at selskaber og personer her i EU unddrager milliarder af euro i skat hvert år. Det fører til øget ulighed. Derudover underminerer skattesnyd velfærden og betyder færre midler til offentlige ydelser som sundhed og uddannelse samt grøn omstilling. Det går ud over os alle. Løsninger kræver politisk handling og samarbejde på tværs af grænser

17. juni 2023 15:30 - 16:00 - C34 - Alliancen Beyond Growth

Arrangør: Oxfam Danmark, Nyt Europa og Rethinking Economics Danmark

Oplev det sønderjyske kaffebord - en folkemødetradition

Det sønderjyske kaffebord har været et begreb for mange danskere gennem mere end et århundrede. Men hvad indeholder disse berømmede kaffeborde i grunden, og hvorfor har netop de sønderjyske - og ikke de jyske eller fynske kaffeborde - fået et særligt ry? Som besøgende i Sønderjylland får man hurtigt forklaret kaffebordstraditionen og særlige skikke, såsom at tage flere stykker kage ad gangen på tallerkenen. Der ligger en stolthed bag redegørelsen om det gode bagværk og tillige en formodning om, at et sligt kageopbud kun findes i Sønderjylland. Men i det øvrige Jylland er der også store kagetraditioner, men de er ikke lige så berømte som det sønderjyske. Kom og oplev det sønderjyske kaffebord i Sydslesvigteltet - en folkemødetradition. Arrangeres af Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening (SSF)

17. juni 2023 16:00 - 17:30 - A10 - Sydslesvigteltet

Arrangør: Grænseforeningen

 

Syng med arbejdersangbogen ved Kurt Elsberg

AOF udgiver Arbejdersangbogen som indeholder både de traditionelle arbejdersange og en lang række mere eller mindre kendte sange, som alle er sange, der har noget på hjertet. I AOF-teltet er der fællessang hvor vi præsenterer en række af både de nye og de traditionelle sange. Kurt Elsberg fra AOF spiller og synger for. Kom og syng med.

17. juni 2023 17:00 - 18:00 - A22 - AOF Center Sydjylland og Bornholm

Arrangør: AOF Center Sydjylland

 

 

Kan Generation X tage verden seriøst nok?

I mange år har Generation X levet højt på at kunne gøre grin med verden og håndtere samfundets problemer med ironi og passivitet. Men ungdommen orker ikke 90’er-ironien og idoliserer hverken mediemanden eller standupkomikeren, medmindre de dropper selvfedmen og tager verden alvorligt. Men kan Generation X det, og tager den overhovedet kritikken seriøst? Opinionsredaktør fra Politiken Lotte Folke Kaarsholm styrer debatten med panel og publikum.

17. juni 2023 17:00 - 18:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Rapbattle for fremtidens økonomi

Rapbattle for fremtidens økonomi kommer til at tage vores nuværende økonomiske system op til debat på en utraditionel måde, så alle kan være med. To politiske modstandere er forud for eventet blevet trænet i freestyle rap, af unge rappere fra Rapolitics, så de kan levere publikumsvenlige økonomiske argumenter igennem slagkraftige punch lines. Det er op til publikum at vurdere, hvem af de to politikere som klarer det bedst og skal vinde. Efter politikernes rapbattle vil de professionelle rappere fra Rapolitics tage over i en afsluttende rapbattle på vegne af deres politiske mentees

17. juni 2023 17:30 - 18:15 - C34 - Alliancen Beyond Growth

Arrangør: Oxfam Danmark, Nyt Europa og Rethinking Economics Danmark

 

Craftivism: Upcycled Fashion Show

Kom med til vores Upcycled Fashion Show! Modeshowet viser upcyclede outfits fra Re:wairs upcycling-challenge, hvor vi udfordrer folk til at give nyt liv til defekte skjorter. Formålet med dette event er at skabe en uforglemmelig oplevelse for deltagerne, hvor vi præsenterer facts omkring tekstilindustrien og viden omkring dette. Med de upcyclede kreationer på banen kan vi inspirere publikum på en sjov og engagerende måde.

17. juni 2023 18:00 - 19:00 - D10 - Grøn Scene

Arrangør: Ungdomsskoleforeningen og Ung Agenda

 

Hvad skal der ske med Beyond Growth alliancen nu?

Efter et par gode dage med sjove, politiske og faglige arrangementer om alt fra økonomiske teorier, ulighed, klima og ikke mindst en reform af vækst og stabilitetspagten i EU. Så er det blevet tid til at vi samler vi op og taler om hvordan vi kan styrke det videre samarbejde i Beyond Growth Alliancen.

17. juni 2023 18:30 - 19:00 - C34 - Alliancen Beyond Growth

Arrangør: Oxfam Danmark, Nyt Europa og Rethinking Economics Danmark

 

Koncert med JJ Paulo

Det bliver svært at stå stille, når JJ Paulo sætter gang i lørdagsfesten i Højskolernes telt. JJ Paulo er født i Tanzania, hvor musik og dans ofte er et kollektivt anliggende og hvor alle deltager. Sådan er det også til hans koncerter. Her leveres afrikanske rytmer med selvtillid, charme, humor og ikke mindst utrættelige energi, som resulterer i smil, grin og ild i fødderne hos publikum. At være til en af JJ Paulos koncerter er som at få et kys af afrikansk kultur – en kultur Paulo ønsker at sprede i hele verden. JJ Paulos høster både stor ros i Danmark og internationalt. I 2022 optrådte han blandt andet på Roskilde Festival og i Store Vega i København. 2023 bliver året hvor Paulo begynder sin lange rejse mod et internationalt gennembrud. Skal du nå at danse med ham inden? Så kig forbi Højskolernes telt!

17. juni 2023 20:00 - 21:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Spørg Clement

Vi kender Clement Kjersgaard som ham, der stiller spørgsmålene. I Højskolernes Folkekøkken vender vi mikrofonen den anden vej. Nu er det dig, der sætter dagsordenen. Som del af publikum til dette arrangement har du mulighed for at spørge Clement om hvad som helst, få testet dine politiske visioner og dine synspunkter og spørge til, hvad du kan gøre for at sætte dagsordenen i den politiske offentlighed

17. juni 2023 21:15 - 22:15 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: Højskolerne

 

Folkedans, Bhangra, Dabke & Disco - fest for mangfoldighed

Så skal der danses! Traditionen tro slutter Folkemødet med en stor og mangfoldig dansefest i Højskolernes telt. Dansefesten indledes med Bornholms Folkedansere, herefter er der bhangra på programmet, og så slutter vi med den kurdiske folkedans dabke og disco i samarbejde med DFUNK. Grib en dansepartner, eller kom alene – og afslut dit Folkemøde som en del af det store fællesskab. Eventet er et samarbejde mellem Højskolerne og DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom. Program: Kl. 22.30-22.50 Bornholms Folkedansere Kl. 22.55-23.30: Bhangra by Christine Kl. 23.35-01.00: Dabke og Disco v. DFUNK. Med DJ 24 Carat

17. juni 2023 22:20 - 01:00 - A9 - Højskolernes Folkekøkken

Arrangør: DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom og Højskolerne