Folkeoplysning for samtiden og fremtiden
DFS' Årsmøde 2023

Folkeoplysning for samtiden og fremtiden

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 21. april 2023

Vi er glade for at kunne invitere medlemmer og samarbejdspartnere til DFS’ Årsmøde d. 19. april kl. 09.30-12.30 i Vartov, København K. 

Hvad kan du opleve på Årsmødet

  • Lise Korsgaard: Hvor er brydningerne i tiden set med Grundtvigs øjne?
  • Jesper Nygaard: Hvad er Collective Impact?
  • Deltagelse i værksteder om folkeoplysningen
  • Fælles samtale om folkeoplysningens potentialer i samtiden og fremtiden

Brydningstid - Nye metoder - Løsninger

Års – og repræsentantskabsmødet er et af de årlige samlingspunkter for den folkeoplysende familie og vores mange samarbejdspartnere, og vi glæder os til at se jer igen!

I DFS mener vi, at de folkeoplysende tilbud spiller en helt afgørende og betydningsfuld rolle i forhold til at sikre en variation af læringstilbud, hvor fokus er på perspektiver og tilgange, der tager udgangspunkt i deltagerens behov og livssituation, og som har et bredt sigte på demokratisk dannelse og det gode liv.

Det gode liv bliver i tiden udfordret af mangeartede krisetilstande på vores økonomi, arbejdsliv, uddannelsesmuligheder, mentale sundhed og klima og miljø. Kriser fører omvæltninger med sig. Med andre ord skaber kriserne brydninger i tiden, som rummer et forandrings – og mulighedspotentiale for folkeoplysningen.

Folkeoplysningen kan bidrage med gode løsninger på disse enormt komplekse problemstillinger, men hvordan bliver vi bedre til at udnytte de muligheder vi har til at byde ind med vores løsninger? En af vores barriere er den politiske bevågenhed på vores område. Derfor kalder tiden på, at vi drøfter hvordan vi skaber et større kendskab til vores samfundsrelevans, og hvordan vi bliver en mere attraktiv samarbejdspartner for beslutningstagere.

Derfor skal vi på dette Årsmøde lade os inspirere af Grundtvigs tanker om brydningstiden, af nye metoder inden for det forpligtende og systematiske samarbejde og ud i forskellige værksteder for i fællesskab at finde frem til vores bedste løsninger, muligheder og potentialer.

Værksteder på programmet

Under årsmødet afholder vi fire parallelle værksteder om folkeoplysningens vilkår, bidrag og potentialer i samfundet.

Her skal vi i fællesskab spidsformulere svar og eksempler på folkeoplysningens potentialer for at løse samtiden og fremtidens udfordringer. 

De fire værksteder er: 

  • Værksted 1.0: Uddannelse og arbejdsliv
  • Værksted 2.0 Sundhed og trivsel
  • Værksted 3.0 Den folkelige grønne omstilling
  • Værksted 4.0 Folkeoplysningens grundvilkår

Ved tilmelding bedes i angive hvilket værksted, I ønsker at deltage i. Der er et begrænset antal pladser i hvert værksted. 

Repræsentantskabsmøde

Efter en let frokost afvikler vi vores repræsentantskabsmøde fra 13.30 – ca. 15.30.