Brobyggeruddannelsen
Nomineret til Folkeoplysningens Pris 2022

Brobyggeruddannelsen

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 24. august 2022

Brobyggeruddannelsen - Brobyggerne

Brobyggeruddannelsen er indstillet af Sofie Dahl Hansen, Brobyggerne - Center for Dialogkaffe, der skriver:

Vi oplever, at mange gerne vil mere dialog og samtale på tværs af uenighed og grupperinger i samfundet, men mangler redskaber. Med Brobyggeruddannelsen styrker vi dialogen og den demokratiske samtale og enkeltpersoners forudsætninger og motivation for at bidrage til netop dét.

På Brobyggeruddannes arbejder deltagerne med deres egne fordomme og tolerance, med retorik og sprog, der åbner og lukker, de træner dialogiske kompetencer og konflikthåndtering, og afprøver det hele i mødet med hinanden og spændende gæster.

Vi tror på, at forandringen mod bedre dialog og debatklima starter i den enkelte – og at det vil øge og kvalificere den demokratiske deltagelse, hvis flere får evnerne og modet til at insistere på dialog, være nysgerrig overfor andres synspunkter og bygge bro til dem, man er uenig med, forskellig fra eller ikke forstår.

Folkeoplysningens Pris' jury har nomineret brobyggeruddannelsen med denne begrundelse:

Brobyggeruddannelsen er nomineret til Folkeoplysningens Pris, fordi initiativet tænker på tværs af ekkokamre og dermed bryder med en vane – og kassetænkning.

Juryen mener, at det er en ekstraordinær samfundsrelevant indsats, fordi uddannelsen samler mangfoldige deltagergrupper, som får redskaber til at skabe deres egne lokale aktiviteter, der samler uenige parter.

Uddannelsen danner rammen for nye former for fællesskaber, fordi nuancer bringes frem og sættes i spil, samtidig med der skabes et nyt rum for dialog. Initiativet bygger på den enkeltes engagement i samspil med lokalsamfundet.

Gennemslagskraften i initiativet baseres på den udvidede forståelse, som Brobyggerne skaber for forskelligheder blandt forskellige befolkningsgrupper, det løfter den folkeoplysende tradition, fordi det sætter en bevægelse i gang, der via aktivt medborgerskab skaber en øget sammenhængskraft i samfundet.

Mere om brobyggeruddannelsen