DEO ung
Nomineret til Folkeoplysningens Pris 2023

DEO ung

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 24. august 2022

_______

DEO ung

DEO ung er indstillet af Tina Mensel, debatchef i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)

DEO Ung er et projekt, der engagerer frivillige unge under mottoet ’Alle unge kan engagere sig i EU’. Med projektet ønsker DEO (Demokrati i Europa Oplysningsforbundet) at invitere alle unge ind i den demokratiske samtale om EU med et særligt fokus på at engagere de unge, der ikke normalt er repræsenteret.

Som led i projektet modtager de frivillige unge oplæring i debatmoderation, mens de også lærer om højaktuelle EU-temaer, kommunikation og projektkoordinering. Efter oplæringen tager de rundt i landet og afvikler rekrutteringsevents for at få flere til at engagere sig i EU-debatten.

Projektet er drevet af de unge selv, hvilket styrker deres demokratiske selvtillid og deltagelse i demokratiet, mens det samtidig bidrager til deres personlige og faglige udvikling. For folkeoplysning om EU er for alle – også dem, der ikke nødvendigvis deltager i den demokratiske samtale, men som alligevel er optaget af politik, demokrati og EU.

 

Folkeoplysningens Pris' jury har nomineret DEO ung med denne begrundelse:

DEO ung er indstillet til Folkeoplysningens Pris, da projektet på ekstraordinær vis formår at få ungdommens mangfoldighed engageret i EU-debatten.

Med kreative metoder som pop-up arrangementer og ung-til-ung aktiviteter engagerer projektet en målgruppe, der normalt ikke er en del af EU-debatten, i det demokratiske fællesskab. Projektet skaber nye former for fællesskaber, hvor de unge får et socialt og fagligt sammenhold, der skaber viden og engagement.

Demokratiet kræver deltagelse fra alle unge, og projektet inkluderer dem, som normalt står uden for samtalen, ved bl.a. at uddanne dem til demokratiambassadører. Projektet har en stor gennemslagskraft for både de unge og for samfundet ved at gøre demokratiet tilgængeligt for flere målgrupper. Med styrkelsen af det aktive og demokratiske medborgerskab hos de unge er projektet med til at udvikle folkeoplysningen på fornemmeste vis.

*Projektet er støttet af DFS' udviklingspulje til folkeoplysning. 

Mere om DEO ung