Goldschmidts Musikakademi
Nomineret til Folkeoplysningens Pris 2022

Goldschmidts Musikakademi

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 24. august 2022

Goldschmidts Musikakademi

Goldschmidts Musikakademi er indstillet af Dina Gelfer-Jørgensen, Dansk Amatørorkester Samvirke, der skriver:

I 2011 stiftede Henrik Goldschmidt "Goldschmidts Musikakademi", som er beliggende på Nørrebro. Musikskolens mål er bl.a. at lade musik og kunst skabe bånd på tværs af kulturelle, sociale og nationale tilhørsforhold.

Og det er lykkedes på Goldschmidts Musikakademi. Flere hundrede børn får gratis musikundervisning, fordi det ikke skal være familiens økonomi, der bør være afgørende for, om man kan få musikken ind i sit liv. At få et kendskab til musikkens mangfoldighed, gør en verden til forskel for udsatte og marginaliserede børn.

Skolen arbejder mod det fælles mål: "Der skal være plads til alle". Eleverne får musikundervisning hver uge og får lov til at låne et instrument gratis. Mange syriske flygtningebørn og unge har modtaget undervisning på musikskolen, og de er nået langt.

Da de ukrainske flygtninge begyndte at komme til Danmark, gik der ikke mange uger, før Henrik Goldschmidt havde fået budskab ud om Musikskolen. En uvurderlig hjælp for børn og unge, som har været ude for krigens rædsler og gennemgået traumatiske oplevelser.

Allerede nu har Musikskolens børn og unge holdt flere koncerter, hvor syriske og ukrainske børn og unge deltog sammen med andre nationaliteter. Det er en meget stor og bevægende oplevelse at se både forældre og børn til disse koncerter; at se forældrene får et frirum fra bekymringer om deres hjemland og glæden ved at se deres børn blive optaget af musikken.

Folkeoplysningens Pris' jury har nomineret Goldschmidts Musikakademi med denne begrundelse:

Goldschmidts Musikakademi er nomineret til Folkeoplysningens Pris, fordi det er et ekstraordinært udtryk for, hvordan musikken og kunsten kan skabe samspil og nedbryde fordomme mellem mennesker med forskellige baggrunde og nationaliteter. På den måde er initiativet i et folkeoplysningsperspektiv et fantastisk eksempel på, hvordan man via musik, åbenhed og tolerance styrker børn og unges demokratiske dannelse.

Initiativet har gennemslagskraft, fordi det igennem den enkelte bidrager til ny mellemmenneskelig indsigt og forståelse.

Med skolens mål om, at der skal være plads til alle, anser juryen Musikakademiet for at være en inspirator for andre musikskoler. Da initiativet er gratis og endda tilbyder låneinstrumenter, er det inkluderende og skaber både nye fællesskaber og nye udviklingsmuligheder for de børn og unge. Initiativet er med til at løfte folkeoplysning, fordi det både er vedrørende og vedvarende.

Mere om Goldschmidts Musikakademi