Online-rejser
Nomineret til Folkeoplysningens Pris 2022

Online-rejser

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 24. august 2022

Online-rejser - DEO

Online-rejser er indstillet af Tina Mensel, DEO, der skriver

Det landsdækkende oplysningsforbund Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO) søger at aktivere flest mulige i en alsidig og fordomsfri debat om europæisk politik og Den Europæiske Union. Med et ønske om at skabe rammerne for en levende og kvalificeret demokratisk debat og højne folkeoplysning om Danmarks europæiske naboer har DEO bl.a. specialiseret sig i at lave samfundsrejser til en række lande og destinationer i Europa.

Da covid-pandemien i 2020 gjorde det umuligt at lave disse samfundsrejser, opfandt DEO en nødløsning; online-"rejser". Det var i starten tænkt som en erstatning for fysiske rejser, men idéen/konceptet viste sig hurtigt at have et betydeligt større potentiale end blot som en midlertidig erstatning.

DEO's rejseteam blev snart klar over, at onlinerejser for nogle mennesker kan være den bedste, hvis ikke eneste, måde at komme ud og rejse og lære nyt igen. Desuden har konceptet også et vigtigt miljømæssigt element, da det hverken kræver flyvning eller lang buskørsel.

Folkeoplysningens Pris' jury har nomineret Online-rejser denne begrundelse

DEO's online-rejser er nomineret til Folkeoplysningens Pris, fordi det skaber et øget internationalt udsyn, indsigt og ny viden for deltagere, der ikke har mulighed for at rejse rundt i verden.

Det er en ekstraordinær indsats, fordi det under en tid, hvor alle var begrænsede af corona-restriktioner, på en innovativ og i særdeleshed en inkluderende måde har formået at skabe nye og reelle fællesskaber med digitale hjælpemidler. Initiativet har gennemslagskraft fordi udbredelsen og omfanget er stort, og til stadighed vokser.

Juryen mener, at initiativets helt særlige kvalitet er, at foruden udsyn, ny viden og kompetencer også svarer på en ensomhedsproblematik for udsatte grupper, fordi DEO også har fokus på at skabe et trygt fællesskab i det virtuelle rum.

DEO Online-rejser