Røst
Nomineret til Folkeoplysningens Pris 2022

Røst

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 24. august 2022

Røst - Vallekilde Højskole/Ungdomsbureauet

Røst er indstillet af Torben Smidt Hansen, Vallekilde Højskole, der skriver:

Røst er en talerskole, der klæder unge på til at tage ordet. Med afsæt i den klassiske tale og retorikkens 2.500 år lange historie giver projektet unge redskaber til at skrive og holde taler og tro på, at deres stemme er vigtig. De får mod og evner til at række ud i verden med deres taler for at tage del i samfundet og ændre det.

Røst skaber med egne arrangementer en platform, hvor unge kan blive hørt og kan tage del i den offentlige samtale, og hvor publikum kan få et givende indblik i livet som ung i dagens Danmark.

Røst er et samarbejde mellem Vallekilde Højskole og Ungdomsbureauet, og projektets vision er, at alle unge skal have modet til at tage ordet. På den måde bidrager Røst til at øge den demokratiske og retoriske selvtillid blandt unge.

Folkeoplysningens Pris' jury har nomineret Røst med denne begrundelse:

Røst er nomineret til Folkeoplysningens Pris, fordi det med stor gennemslagskraft og omfang sætter fokus på demokratisk dannelse og selvtillid for en ungdomsgeneration, der nu mere end nogensinde kæmper med mistrivsel og klimaangst.

Via retorikkens kunst nytænker initiativet Røst folkeoplysningen, fordi det udfordrer vores digitale hverdag. I samarbejde med Roskilde Festival og Det Kongelige Teater, øger initiativet de unges engagement i den offentlige samtale.

Derudover inddrager de også elementer af samskabelse, hvor unge i fællesskab skriver taler, der fremføres foran et stort publikum. Det betyder, at initiativet giver dem de kompetencer, der skal til for at kunne begå sig en stigende kompleks virkelighed. Af den grund, er initiativet med til både at fremme dialogen om og engagementet i samfundets udfordringer.

Det er med til at løfte og udvikle folkeoplysningen, fordi Røst bidrager til en skabe en ny og forbedret kultur for den offentlige og demokratiske samtale.

(Foto: Benjamin Nørskov)

(Foto: Benjamin Nørskov)

Mere om Røst