Grønne Nabofællesskaber
Nomineret til Folkeoplysningens Pris 2022

Grønne Nabofællesskaber

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 24. august 2022

Grønne Nabofællesskaber

Grønne Nabofællesskaber er indstillet af Dan Holt Højgaard, Deltager Danmark, der skriver:

Grønne Nabofællesskaber er et nyt initiativ, der ønsker at sprede viden og erfaringer om den grønne omstilling på den mest fantastiske måde, nemlig fra nabo til nabo.

Grønne Nabofællesskaber er skabt af Bent Mariager i Frederikssund, men har spredt sig ud til 89 kommuner og over 150 små fællesskaber. Alene med den mission at samle naboer, der er enige om, at vi må gøre noget sammen, og at vi skal hjælpe hinanden med at lykkedes med vores grønne drømme sammen.

Nogle nabofællesskaber mødes og diskuterer bæredygtigt affald, hvorefter de går i gang med at lave bæredygtige affaldsløsninger. Andre nabofællesskaber planter i disse uger skov, som skal suge CO2 ud af atmosfæren. Andre er i gang med ’repair-caféer’, hvor folk kan få fixet deres gamle maskiner eller tøj i stedet for at købe nyt.

Der er en mission om, at vi ikke skal miste alle de evner og dyder, som vi egentligt altid har praktiseret, men som vi har glemt. Og inden den viden går tabt, skal vi nu have den spredt ud. Ikke oppe fra en ny topstyret forening, men nedefra.

Folkeoplysningens Pris' jury har nomineret Grønne Nabofællesskaber med denne begrundelse

Grønne Nabofællesskaber er nomineret til Folkeoplysningens Pris, fordi det på ekstraordinær vis går forrest med at facilitere og udvikle det aktive medborgerskab og engagement i bæredygtighedsdagsordenen. Det er et udtryk for det levende demokrati, der er vedkommende og engagerende fordi det foregår lige der, hvor man bor.

Grønne Nabofællesskaber har skabt en samfundsbevægelse med stor gennemslagskraft og et endnu uudnyttet potentiale, fordi energien i bevægelsen ikke kommer fra definerede regler og påbud, men fra egen lyst og motivation.

Grønne Nabofællesskaber skubber til en udvikling af det danske deltagende demokrati. Initiativet er inkluderende for alle og er folkeoplysning fra øverste hylde, der med simple greb kombinerer ny viden og kompetencer, skaber nye fællesskaber og handlekraft for den enkelte til gode for hele samfundet.

Grønne Nabofællesskaber afholder også højskoler for deres lokale aktive.

Grønne Nabofællesskaber afholder også højskoler for deres lokale aktive.

Mere om Grønne Nabofællesskaber