Folkeoplysningens Pris
#folkeoplysningenspris

Folkeoplysningens Pris

Indholdsfortegnelse

Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza
Kontaktoplysninger

Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Public Affairs- og kommunikationskonsulent

Hils på Frederik

Email: ftm@dfs.dk

Telefon: 33260371

Redaktionel dato: 17. oktober 2023

Dansk Folkeoplysnings Samråd uddeler hvert år Folkeoplysningens Pris for at fejre folkeoplysningen og den sammenhængskraft, den skaber i samfundet. 

Prisen uddeles til en forening, organisation eller borger, der har igangsat et ekstraordinært folkeoplysende initiativ, der med stor gennemslagskraft har udviklet folkeoplysningen og skabt nye fællesskaber.

Med prisen følger 10.000 kr., der er øremærket til at udbrede det folkeoplysende initiativ.

Prisen blev senest uddelt den 12. oktober 2023 i Kulturhus Bunkeren i Aarhus til 'Folkeoplysningens Dag', der arrangeres af DFS. Her vandt 'March mod Ensomhed', der er startet af Patrick Cakirli.

Forperson for Ensomhed Danmark, Birgitte Schwabe, modtog prisen på vegne af Patrick Carkili.

Folkeoplysningens Pris 2023

Vinder i 2023: March mod Ensomhed

'March mod Ensomhed' vandt Folkeoplysningens Pris 2023. Marchen er et borgerinitiativ af Patrcik Cakirli, der samler mennesker over hele landet i kampen mod ensomhed. 

Folkeoplysningens Pris 2022

Vinder i 2022: Grønne Nabofællesskaber

'Grønne Nabofællesskaber' vandt Folkeoplysningens Pris 2022. Foreningen har etableret grønne lokale fællesskaber over hele landet.

Indstillingsproces og udvægelseskriterier

En jury med repræsentanter fra oplysningsforbundet Fora, Højskolerne, Folk & Sikkerhed, Dansk Amatør Orkester Samvirke, Folkevirke og DFS udvælger hvert år fem nominerede blandt de kandidater, der indstilles. Juryen udvælger de nominerede ud fra fire kriterier:

1. Initiativet skal være ekstraordinært ved at gå forrest og skabe nye muligheder for folkeoplysningen.

2. Initiativet skal skabe nye former for fællesskaber, der bryder med vane- eller kassetænkning.

3. Initiativet skal udføres med en stor gennemslagskraft, der får deltagerne til at engagere sig i en sag.

4. Initiativet skal udvikle folkeoplysningen og skabe forandringer for mennesker til inspiration for andre folkeoplysende aktører.

Alle kan indstille kandidater. Der åbnes for indstillinger til Folkeoplysningens Pris 2024 i løbet af april 2024. 

wqeqwe