Folkeoplysning for bæredygtighed
Bæredygtighed

Folkeoplysning for bæredygtighed

Indholdsfortegnelse

Stine Hohwü-Christensen
Kontaktoplysninger

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376

Redaktionel dato: 19. juli 2023

Vi skaber uddannelser for bæredygtig udvikling

Alle elever, studerende og kursister skal lære om bæredygtighed.

Og alle uddannelsesinstitutioner og folkeoplysende skoler og foreninger skal tænke bæredygtighed ind i undervisning, drift, ledelse og samarbejde med det omgivende samfund.

Det er 80 organisationer gået sammen for at gennemføre under overskriften Uddannelser for Bæredygtig Udvikling (UBU).

De 80 organisationer har opdelt sig i otte partnerskaber alt efter, hvilken type uddannelse de arbejder med.

Dansk Folkeoplysnings Samråd deltager i partnerskabet om folkeoplysning og i partnerskabet om Voksen- og Efteruddannelse.

Med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdede partnerskaberne i 2022 en fælles rapport, der kortlagde:

 • hvilke initiativer der allerede findes indenfor bæredygtighed
 • hvilke barrierer der er
 • og hvilke nye løsninger partnerskaberne kan pege på.

UBU-samarbejdet er nu i gang med at forberede den praktiske gennemførelse af de mange ideer.

BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTER PERNILLE ROSENTKRANTZ-THEIL

Jeg synes, det er fantastisk!

Læs mere om modtagelsen af rapporten

DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

En historisk bedrift

Læs mere om DFS arbejde i partnerskaberne om folkeoplysning og om voksen- og efteruddannelse

Det indeholder rapporten

Rapporten indeholder en indledning om uddannelsespartnerskabernes arbejde. Derudover har de otte partnerskaber hver deres afsnit:

 • Dagtilbud
 • Grundskole
 • Erhvervsuddannelser og FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • Korte- og Mellemlange Videregående uddannelser
 • Lange Videregående uddannelser
 • Voksen- og Efteruddannelse
 • Folkeoplysning
16 eksempler fra UBU-rapporten

Sådan arbejder folkeoplysningen med bæredygtighed

Herunder kan du læse, hvordan skoler og foreninger med tilknytning til DFS arbejder med bæredygtighed

EKSEMPEL
Ungdomsskolerne
EKSEMPEL
Daghøjskolerne
EKSEMPEL
Dansk Kvindesamfund
EKSEMPEL
Efterskolerne
EKSEMPEL
Nyt Europa
EKSEMPEL
Grundtvigsk Forum
EKSEMPEL
Fora
EKSEMPEL
Vallekilde Højskole
EKSEMPEL
Suhrs Højskole
EKSEMPEL
Egmont Højskolen
EKSEMPEL
Rødding Højskole
EKSEMPEL
Bibliotekerne
EKSEMPEL
Hernings Bibliotekerne
EKSEMPEL
Ballerup Bibliotekerne
EKSEMPEL
AOF Center Odense
EKSEMPEL
AOF Center Sydfyn